Kurs T9 - Privatprotokoll

Du kan när som helst klicka på ett namn för att gå till deras privatprotokoll. Detta kan ske på flera ställen:

  1. Namn i resultatlistan
  2. Motståndare i privatprotokoll
  3. Namn i Bricka (scoretavla)
  4. Knappen Privat (för ditt eget privatprotokoll)

Ett privatprotokoll ser ut så här:

  1. Överst på privatprotokollet visas parets resultatrad. Om du klickar på den raden går du till resultatlistan.

  2. Parets spelföringar och resultat visas i rött. Detta beskrivs i Min information.

  3. Om du klickar på en resultatrad i privatprotokollet går du till den brickan och får se hela given och alla resultat. Detta är smidigare än att använda knappen Bricka i navigeringsraden, för då kommer du alltid till första brickan.

  4. Du kan klicka på motståndarnas rad för att visa deras privatprotokoll.

Nord-Syds eller Öst-Västs kort

Längst till höger visas dina kort, och detta är alltså Nord-Syd eller Öst-Väst beroende på vilken riktning du satt i. Om du vill se hela given klickar du på önskad rad så kommer alla fyra händer att visas.

Dina kort är sådan information som tas bort när du tittar på resultat på mobiltelefon, det vill säga när skärmen för liten. Om du vrider telefonen och tittar på resultaten i liggande läge brukar skärmen vara tillräckligt stor så att korten kommer tillbaka.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>