Att spela bridge

Här får du bridgens grunder presenterade på 5 minuter

Neighbour Challenge

Spelas 5-7 maj i Uppsala. Landslag från Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Sänds på BBO.

5-7 maj Uppsala. Landslag från SVE, DAN, GER och NED. Sänds på BBO.

Den 5-7 maj spelas Neighbour Challenge i Uppsala med landslag från Sverige, Danmark, Tyskland och Holland. Sänds på BBO.

På gång

5-7 maj Neighbour Cha…
20-21 maj Junior-SM Lag
25-28 maj SM Lag Final
10-24 jun Öppna EM
28-6 aug Bridgefestival
6-8 okt Riksstämman

Svenska Bridgeförbundets framsida kommer inom kort att få en funktionell och visuell uppryckning.

Det är tyvärr alltför vanligt bland datoranvändare att det som inte syns på skärmen inte finns. Detta har vi tagit till oss. Naturligtvis går det inte att få in “allt” på en och samma sida utan att behöva förstoringsglas, men vi har försökt få in det mest relevanta utan att göra avkall på läsbarhet.

Vår nya framsida är alltså kort (i höjdled). Det betyder att det på vanliga datorer och läsplattor räcker med en sidrullning ned för att ha sett allt innehåll på sidan. Därefter får du välja någon av rutorna, något av alternativen i huvudmenyn, eller något av alternativen i sajtkartan (=listan med användbara länkar), för att gå vidare.

Den övre halvan får plats på de flesta datorer och läsplattor. Den innehåller sidhuvud, huvudmeny, samt tolv rutor, däribland de senaste fyra nyheterna.

Den nedre halvan når du med hjälp av musen, tangenten Page Down, eller min favorit, End-tangenten. Då kommer du till sidfoten med samarbetspartners och sajtkarta.

Fördelen med End-tangenten är att du alltid kommer längst ned på sidan, oavsett hur lång sidan är. Då vi har infört samma sajtkarta på alla gröna, blå och orange sidor kan du närsomhelst trycka på End för att komma till sajtkartan.

Sidhuvud och sidfot

Sidhuvudet är likadant som tidigare, det vill säga knapparna för forum, hjälp, sök, Mina sidor samt in- och utloggning är oförändrade. Detsamma gäller huvudmenyn, även om den kommer att stöpas om vid personalmötet i början av maj.

När det gäller sidfoten har mycket krut lagts på snabb åtkomst till våra vanliga sidor i form av en sajtkarta som ser ut så här:

På en vanlig dator består sajtkartan av två rader med fyra kategorier vardera. De övre fyra kategorierna innehåller länkar till generella sidor medan de nedre fyra innehåller länkar till våra vanligaste tävlingar.

Till exempel hittar du länkar till forum, gamla hemsidan, Medlem på nätet och Syskon uppe till höger, i kategorin Populära sidor.

Rutmönster med det centrala i SBF:s verksamhet

Rutmönstret på framsidan är uppdelad i tre band, det övre grå, det mellersta gröna, och det nedersta grå. Det översta bandet kan innehålla allt möjligt, det mellersta består av nyheter, och det nedersta är inriktat på tävlingar.

Fyra grå allmänna rutor

Den första rutan byter skepnad när du loggar in. Innan du loggar in leder den till allmän information om förbundet samt hur du spelar bridge och hur du hittar en klubb. När du loggar in byter den till att visa listan Mina tävlingar.

Den andra rutan innehåller tills vidare sökning efter klubb och distrikt. Fler klubbrelaterade punkter kommer att tillkomma.

Den tredje rutan kommer att användas för det som är aktuellt för stunden, den närmaste framtiden, eller det som pågår innevarande helg.

Den fjärde rutan innehåller en generell lista över sådant som är på gång. Du kan klicka på rubriken för att komma till en komplett lista.

Fyra gröna nyhetsrutor

De fyra gröna rutorna består av nyheter, med den senaste till vänster. Om du klickar på en av rutorna kommer du direkt till den nyheten medan du kommer till den kompletta nyhetslistan om du klickar på NYHETER i huvudmenyn.

Fyra grå tävlingsrutor

Sanktionerade guldtävlingar visas i den första rutan i nedre raden. Här ser du bland annat antal anmälda med tanken att framgång föder framgång, det vill säga att detta ska generera intresse att anmäla sig.
Rubrikplattan leder till På gång med inbjudningar och tidigare tävlingar,

Den andra rutan är vikt åt SM Lag och Allsvenskan. Vissa perioder på året samsas de i rutan och vissa perioder visas endast den ena eller den andra.
Rubrikplattan leder till minisajten för den tävling som är aktuell.

I den tredje rutan visas Svenska Cupen. Eftersom den tävlingen består av många omgångar över lång period kommer vi antagligen att begränsa oss till att visa innevarande och föregående omgång.
Rubrikplattan leder till minisajten.

Den sista rutan hör till Bridgefestivalen. Liksom i rutan för guldtävlingar visas antal anmälda till specifika tävlingar, i det här fallet Chairman’s Cup, SM Lag Veteran och Bridge+Golf.
Rubrikplattan leder till minisajten.

iPad och andra läsplattor

Sidan är anpassad för att se bra ut på en iPad, oavsett om du använder den i stående eller liggande format. Tanken är att alla rutor samtidigt ska vara synliga när sidan visas på en iPad. För de nedre rutorna syns endast rubriken, men det är tillräckligt för att se en eventuell LIVE-markering (se nedan).

I liggande format ser framsidan ut precis som på en dator. I stående format välts hela sidan så att de grå rutorna visas till vänster och höger medan de gröna nyheterna visas i mitten.

Mobiltelefon

Sidan fungerar också alldeles utmärkt på mobiltelefon. Beroende på om du tittar på den i stående eller liggande läge visas rutorna en eller två i bredd.

Många sidor och appar på mobiltelefon använder tre prickar eller tre streck för att indikera att det finns en meny. Detta är standard som vissa anser är helt uppenbar. Problemet är att gemene man inte känner till detta. Av den anledningen har vi gått samma väg som flera nyhetsdrakar som numera skriver MENY i klartext.

Via MENY-knappen hittar du in- och utloggning samt Mina sidor. Även Sök och Forum nås den vägen.

Vi hade ursprungligen lite otur när vi tänkte, så de nämnda knapparna visas nu överst i menyn med menyalternativen nedanför (i stället för tvärtom). På vissa mindre mobiler kan delar av en lång meny visas nedanför skärmen.

LIVE-markering

Liksom på till exempel SVT Play och Viasat kommer vi att använda röda LIVE-markeringar för att indikera att något är på gång just nu. Det kan vara BBO-sändning, running scores eller bara att en tävling är igång och att resultat kan förväntas.

Utöver publicering av den nya framsidan har BIT-gruppen en stor mängd uppgifter planerade för april-juni.

Den föregående planeringen för november-januari ledde till en stor publicering i mitten av januari.

Sedan dess har inte så mycket synligt för medlemmarna hänt annat än lagtävling som kontinuerligt förbättras. BIT-gruppens arbete har dock fortskridit bakom fasaden. Frukterna av delar av det arbetet publicerades måndag 24 april då Svenska Bridgeförbundets hemsida fick en ny framsida med bättre och snabbare åtkomst till vanliga delar av vår verksamhet.

Planeringen fram till midsommar ser ut så här:

Ny framsida måndag 24 april

Läs nyheten Den nya framsidan fungerar så här som beskriver hur den nya framsidan fungerar.

Slutet av april

Först ska vi ta tag i några icke avbetade punkter från den föregående listan som rimligen publiceras i slutet av april eller i början av maj:

Klubbforum, partnerförmedling och allmänna forumförbättringar

Allmänna förbättringar samt klubbforum står närmast på tur. Beträffande klubbforum är tanken att överst i listan av forum kommer du att se din klubbs forum och ditt distrikts forum. När det gäller allmänna förbättringar så är det mest små designfrågor som ska betas av, så ingen radikalt ny forumfunktionalitet kommer att publiceras.

Partnerförmedling är inget konkret vi kommer att lansera, men då somliga klubbar använder sitt klubbforum för partnerförmedling kommer vi naturligtvis inte så i vägen.

På gång, händelser och kalender

Arbetet med överflyttning av tävlingar från gamla Spader till nya BIT pågår. Första steget är att tillverka en händelsebaserad kalender utan tävlingar. Allt som rör listorna På gång, Guldtävlingar, Aktuellt, med mera är för tillfället manuellt men kommer alltså att automatiseras.

Sök

Påtagligt förbättrad sökfunktionalitet har legat på vänt alltför länge, delvis för att det är rätt så komplext att få till alla inställningar så att alla sökresultat blir korrekt prioriterade. Denna gång har vi hyrt in en lokal Örebrofirma som har påbörjat arbetet och som ska leverera i april/maj.

Maj och juni

Klubbsidor

Flera av förbättringarna som beskrivs nedan kommer också att tillämpas på klubbsidorna. Det som är specifikt för klubbsidorna är följande:

 • I dag skrivs styrelsen in manuellt i en tabell på styrelsesidan. Samtidigt skrivs klubbens adress, kontaktperson och lite annat in via administratörssida. Tanken är att styrelsen liksom på gamla hemsidan ska matas in i en databas och sedan automatiskt kunna visas primärt på styrelsesidan men även på valfri sida. Kommer dock sannolikt efter sommaren, men finns med för koppling till nästa punkt.

 • Ett länge efterfrågat önskemål är behörighetsstyrda sidor. Det kan delas upp i två nya fall:

 1. En medlem kan redigera endast en specifik sida. I dag är det allt eller inget vid redigering av sidor och nyheter. Tanken är att till exempel en kursledare endast ska ha tillgång till de sidor som berör kurser. Kommer definitivt i juni.

 2. Styrelsen vill kunna ladda upp interna dokument som endast kan läsas av styrelsen. Detta hänger samman med inmatning av styrelse enligt föregående punkt. Kommer sannolikt efter sommaren.

 • Flikarna Visa/Redigera samt admin-menyn med Ny tävling, Ny nyhet, Ny sida och så vidare kommer att flyttas om på sidan, sannolikt till vänster på den gröna ytan, så att du som administratör kan läsa sidan på samma sätt som vanliga medlemmar.

 • När du skriver en nyhet kan du vilja att den publiceras ett visst klockslag en viss dag. Schemalagd publicering av nyheter kommer att möjliggöras både på klubbsidor och förbundets sidor.

 • Vi tittar för närvarande på hur massutskick av e-post ska ske, samt vilka urvalskategorier som ska finnas för sådana utskick, till exempel dam, junior, alla i distriktet, före detta medlem, och så vidare. Det borde ju vara enkelt, men vad många inte tänker på är att om man skickar 1000 e-postmeddelanden med ett knapptryck, då är det många internetföretag som flaggar för detta såsom varande skräppost, och det gör att Svenska Bridgeförbundet kan bli svartlistat för mailutskick. Därför finns det företag som erbjuder speciella moduler som maximerar antal utskick till 240 st per timme för att klara sig ifrån flaggning. Tänk bara hur många dagar det tar att skicka utskick till alla 27.000 medlemmar! I alla fall, efter denna långa utläggning, massutskick ska implementeras, men det är lite bakom fasaden som måste lösas.

Ny framsida, huvudmeny och sidfot

Nya framsidan har fokus på innehåll och åtkomst, inte design enligt vad som anses ”vackert” i nutida webbdesign. Vår hemsida har så otroligt många avdelningar, fyllda med så otroligt mycket information, att vi måste ha fokus på innehållet. Ytterligare förbättringar kommer att utföras i maj och juni:

 • Efter publiceringen av nya framsidan måndag 24 april kommer vi att utvärdera resultatet. Vi utgår från att vissa ändringar och förbättringar kommer att krävas.

 • Sedan tillkomsten av nya hemsidan har inga större insatser gjorts för att strukturera huvudmenyn på den gröna sidan. Den är i mångt och mycket baserad på menyn på den gamla hemsida. Vi kommer att göra en insats för att förbättra och förenkla den.

 • Danska Bridgeförbundet har låtit utveckla en mycket snygg sida som heter bridgensdag.dk. Svenska Bridgeförbundet har fått erbjudande att anpassa sidan till svenska förhållanden. Vi avser dock att använda den till det som nu är vår Välkommen-sida, det vill säga minisajten /bridge som du når via övre vänstra rutan när du inte är inloggad.

Partävling

Ett större grepp kring partävling kommer att tas. Bland annat kommer följande att göras:

 • Länkar från spelare till deras Mina sidor har efterfrågats, på samma sätt som i de gamla tävlingsrapporterna. Detta kommer att fixas, men inte riktigt på samma sätt. Om du i resultatlistan eller scoretavlan klickar på ett par eller en spelare kommer du alltid att gå till privatprotokollet. Där kommer du att kunna klicka på en spelare för att gå till Mina sidor.

 • Vid flera omgångar visas en knapp per omgång samt knapparna Omgång och Totalt. Detta är logiskt för tre eller fler omgångar, men för två omgångar som vid många klubbmästerskap där alla ska möta alla, förefaller det en smula ologiskt. I stället kommer knapparna | 1 | + | 2 | = | Totalt | att visas.

 • I de gamla tävlingsrapporterna fanns kolumnerna Ack och Ack% när man tittar på privatprotokoll. Av utrymmesskäl togs de bort när de nya rapporterna utvecklades. På allmän begäran kommer kolumnerna att återvända till tävlingsrapporten.

 • Diverse alias kommer att utvecklas för att visa antal anmälningar samt att lättare gå från ett ställe på hemsidan till fliken Tävling under Mina sidor.

 • Vad det lider kommer tävlingshanteringen att gå över till den nya kalendern. Detta får vi dock återkomma till. Den gamla och den nya tävlingskalendern kommer att samexistera tills alla klubbar har bytt kalender. Därefter kommer alla gamla tävlingar att finnas kvar så att tävlingshistoriken inte försvinner.

Design

Fortlöpande sker designförbättringar.

 • På klubbarnas framsidor finns listor med klubbnyheter, förbundsnyheter, spelade och kommande tävlingar, och så vidare. Vi har märkliga och oförklarliga radbryt som kommer att åtgärdas.

 • Tabeller ser somliga som en huvudvärk på grund av vårt aktiva val att göra tabellhantering enkel men primitiv. Orsaken är som tidigare nämnt att vi som publicister inte ska designa tabellerna utan endast tillhandahålla data som din PC, iPad eller mobiltelefon sedan formaterar utifrån förhållandena på just den enheten. Tyvärr ger detta då och då lite oönskade och egendomliga effekter, så vi kommer att förbättra tabelldesignen en aning även om den fortfarande kommer att framstå som primitiv.

Mina sidor

Om du är inloggad kan du klicka på knappen Mina sidor i övre högra hörnet för att se allmän information om dig själv.

 • Fliken Tävling innehåller för tillfället enbart partävlingar, vilket naturligtvis var en ren lapsus från BIT-gruppens sida. Den fliken kommer att delas upp i två underflikar så att även lagtävlingar som du deltar i kan visas.

 • När en klubbadministratör, eller för all del en medlem, redigerar i Mina sidor, och den inmatade e-postadressen redan finns på en annan medlem, då ges ett kryptiskt felmeddelande angående att adressen redan finns. Detta meddelande kommer att förbättras, men dubbletter kommer ändå inte att tillåtas, dels av tekniska skäl, dels för att e-postutskick ska fungera som förväntat, tävlingsanmälningar ska fungera som tänkt, begäran om nytt lösenord ska fungera som tänkt.

Lite bakgrund: I det gamla medlemsregistret tilläts e-postdubbletter, till exempel då gifta par delar e-postadress. Den nya hemsida tillåter inte detta av delvis tekniska skäl, och så kommer det att förbli. De som redan har samma e-post som någon annan kan behålla det så länge Mina sidor inte redigeras, men detta kan eventuellt ändras.

Lite statistik: Vi har 388 dubbletter, ca 15.000 med e-post, och ca 11.000 utan e-post. Vi tror att samhället går mer och mer emot unika e-postadresser.

Medlem på nätet

Arbete har pågått ett tag med att så sakteliga föra över alla listor och rapporter som har funnits i Medlem på nätet sedan sekelskiftet. För tillfället har alla klubbar menyalternativet MEDLEM > Listor där mästarpoäng, handikapp och ranking visas i Medlem på nätet i stället för på de nya klubbsidorna. På snarlikt sätt innehåller Mina sidor fliken Mästarpoäng som innehåller data från Medlem på nätet. Dessa listor är de första som ska flyttas över helt och hållet till nya hemsidan.

Ny givgenerator

Att skriva en giv, vare sig det är i en vanlig nyhet eller i forumet, kräver i dag rätt mycket fingerfärdighet. Uppdraget att utveckla en ny givgenerator är utlagt på extern part. Vi hoppas på leverans i maj eller juni.

LK-överklagande

Ett enkelt formulär för att fylla i LK-överklagande kommer att tas fram och användas vid Bridgefestivalen för att sedan göras tillgängligt för alla klubbar. Målet är att snabba upp processen och publiceringen av LK-domsluten.

I första skedet kommer det att bestå av en mycket enkel rutin avsedd att ersätta dagens pappershantering, men där tävlingsledaren gör all inmatning på hemsidan. Därefter kommer LK att kunna diskutera fallet i ett stängt forum för att sedan automatiskt publicera fallet i vårt publika forum när domslutet är avklarat.

I ett senare skede kommer hela hanteringen att processifieras så att även de inblandade spelarna kan involveras via internet. Vi kommer att återkomma till detta.

Anmälningar

Något som tyvärr har nedprioriterats vid ett flertal tillfällen är anmälningar. Även om vi hoppas att få till det denna gång är det långt ifrån säkert att det kommer med i juni. Planen är att använda Riksstämman i höst som utgångspunkt när det gäller anmälningsrutinen, och därefter dela med oss av detta till klubbarna.

Problemet är att det inte är trivialt. Vi måste ta hänsyn till att anmälningar kan ske av icke-medlemmar (kommande kursdeltagare, eller kanske deltagare vid klubbfesten), att ett flertal frågor kan behöva ställas (vegetariskt alternativ, förkunskaper, allergirum, och så vidare), så rutinen kring anmälningar är större än man kan tänka sig.

Det blev ett bra svenskt resultat i NM, helt i enlighet med kapten Martin Löfgrens tippning - tre stycken guld (U26, U26W och U21) samt ett silver (U16).

Det spelades förstås väldigt många intressanta givar under mästerskapet, men det är två stycken ”katastrofer” som sticker ut lite extra. Har du till att börja med betalat ut 2800 i straffar någon gång?

Dkn3
Kkn
K9
EK10964
108765
8743
6
kn73
92
965
Dkn7542
D5
EK4
ED102
E1083
82
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Todd-Moir
Clementsson
Bune
Sandin
3
3NT
Dbl
Rdbl 1
Pass
Pass
Pass
1 Menat som SOS, uppfattat som starkt

Vi börjar med den mest spektakulära av de båda givarna. Den dök upp när Sverige U21 mötte Danmark U26 i den tredje omgången av gruppspelet. Alexander Sandin drog igång med en riktigt tuff spärröppning i första hand, något som blev väldigt lyckat. De fördelaktiga zonerna och att hans par inte spelar med någon svag tvåöppning i ruter (2 hade varit en svag tvåöppning i någon högfärg eller utgångskrav med ruter) pekade mot en öppning på treläget om han inte ville passa. Eftersom det trots allt också handlade om en juniortävling är det fullt förståeligt att han inte kunde motstå frestelsen att öppna med 3. Väst hade nu ett helt naturligt 3NT-inkliv men skulle komma att ångra sig när Sanna Clementsson kunde straffdubbla. Med håll i alla färger och en bra sexkortsfärg hade hon hopp om flera zonbet, något som absolut var korrekt.

Nu var det Östs tur att stå i rampljuset. Med sin svaga hand ville han absolut inte stå kvar i 3NT dubbelt utan istället spela med en trumf på fyrläget. Ett alternativ var att bara gissa på att spadern skulle vara deras bästa trumf och helt enkelt bjuda 4 (det gjorde Öst vid vårt bord efter samma inledning). Sören Bune hittade dock ett begåvat bud när han redubblade. Hans tanke var att han med en ”SOS-redubbling” skulle visa intresse för alla de objudna färgerna och på så sätt få med både klövern och hjärtern i spelet. Det visade sig dock att hans partner, Victor Todd-Moir, inte tyckte likadant och utgick från att redubblingen visade bra kort som ville höja taxan i 3NT. Här måste jag dock ställa mig på Östs sida. Jag har aldrig sett en rent psykisk dubbling i det här läget och då kan Öst helt enkelt aldrig ha tillräckligt bra kort för att redubbla. Har han det måste Nord i sådant fall ha beten i klöver (flytta K, QJ och KJ från Nord till Öst och Q från Syd till Nord) så att det trots allt ändå är bäst att spela ett trumfkontrakt.

När Väst passade på redubblingen fick svenskarna chansen att ta in en gigantisk summa i straffar. Nord spelade ut A och fortsatte med klöver till Syds dam. Hjärtervända i stick tre gick till tia och knekt och Nord inkasserade sina klöverstick innan hon slog ifrån sig med Q. Väst chansade nu rimligt nog på att Nord skulle ha singelruter och tog ut A och K innan han försökte peta in Nord i spader för en hjärtervända. Här blev det ingen succé och Väst fick bara fyra stick - AK, A och A för fem bet och hela 2800 poäng till Nord-Syd. Detta samtidigt som 4/ inte kostar mer än två bet för 500 poäng i dubblat skick. Vid andra bordet gick Öst-Väst en bet i 3 och Sverige vann därmed 21 imp (!) på brickan. Redan +500 hade dock resulterat i 9 imp till Sverige så haveriet kostade ”bara” 12 imp.

Nästa fråga blir om du spelat storslam på 4-3 med bet istället för storslam på 8-2 med hemgång?

Dkn10983
7
Kkn105
K6
E74
EK
ED73
D1092
K652
62
92
kn8754
-
Dkn1098543
864
E3
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Todd-Moir
I. Grönkvist
Bune
M. Grönkvist
2
Dbl
4
6
Pass
6 1
Pass
7 2
Pass
Pass
Pass
1 ?!
2 ?!

Tyvärr, åtminstone för det danska U26-laget, är det samma par som hamnade i rampljuset på denna dyra giv. Victor Todd-Moir och Sören Bune lyckades nämligen i matchen mot Sverige U26 tillsammans prestera en sekvens som kom att bli ännu kostsammare i IMP än den tidigare nämnda.

Problemen började med Östs inledande bud över Ida Grönkvists 2-öppning, 10-13 hp med sexkortsfärg. Bune valde att dubbla, något som är förståeligt med 19 hp. Dubblingen skulle dock leda till problem om Väst skulle svara 2NT som lebensohl eftersom Öst nu gärna skulle visa sin överstarka hand men rimligtvis inte kan bjuda 3NT mot en partner som kan vara blank. Med tanke på zonerna kanske ett försiktigt pass därför varit mest klädsamt? Här fungerade dock dubblingen bra. Jag hoppade till 4 för att ta bort budutrymme men Väst svarade med ett eget hopp till slam. Åttakortshjärter och renons i vår färg skulle vara för svårt att visa genom någon slaminvit (som i sådant fall skulle vara 4NT + 5 över partnerns val av lågfärg) och att därmed ta ett skott på slam är fullt rimligt. Öst tänkte nu länge och kom till slut fram till ett riktigt expertbud - 6! Hans plan var att partnern med minimum skulle kunna bjuda 6NT och annars skulle kunna välja en lågfärg eller hjärter på sjuläget. Med AK kan jag dock tycka att det är lite väl komplicerat att inte tycka att hjärtern ska duga som trumf. En höjning till 7 hade därför varit mer rättframt. Dessutom kunde ett enkelt pass också kunna vara ett säkrare och bättre bud.

Väst fick nu för sig att partnern skulle ha en rejält svitad hand med båda lågfärgerna och valde att preferera rutern, det enskilt sämsta budet i budgivningen. Om partnern har en hand där 7 går hem men inte 7 (kanske Axx - AKQJx KQJxx hade han inte inlett med dubbelt utan istället bjudit 3/4NT beroende på metoder och dessutom hade han inte kunnat hitta ett bud till nu. Öst trodde över 7 att han träffat en fyr- eller femkortsfärg hos partnern och passade därför glatt. 7 var dock helt chanslöst från start och med trumfen 4-2 tappade Väst två ruter och ett spaderstick för två bet. I 7 hade han däremot gått hem med bästa spelföring. Eftersom rutermasken går har han tolv stick och när Nord är ensam om ett ruterhåll, i och med fyrkortsfärgen, och dessutom har K blir hon skvisad på åtta ronder hjärter. -100 istället för +1510 alltså. Notera också att ett sangkontrakt går (många) bet med K ut från Nord (eller klöver från Syd) eftersom ingången till hjärtern då försvinner direkt.

Hur gick det då vid andra bordet?

Väst
Nord
Öst
Syd
Anteryd
M. Bilde
Matsson
P. Jepsen
1
Dbl
3 1
4
Pass
Pass
Pass
1 Spärrande med spaderstöd

Budgivningen började en nivå lägre och Väst visade här inga särskilda ambitioner med sin spektakulära hand. Ett inviterande hopp till 5 eller 4 + 5 hade varit en bättre sekvens men nu stannade man i 4 och tog in 480 poäng. Det var värt 11 imp till Sverige jämfört med +100 men hade kostat 14 imp om Danmark bjudit ut storslammen. Danskarnas haveri kostade alltså 25 imp, betydligt mer än 3NT RD.

Läs alla Mickes bridge

I U26 kommer en uttagningstävling att spelas två söndagar i rad. Den första i kväll 23/4 kl. 20.00 - missa inte att koppla upp dig och följ oss!

För uttagningar till junior-EM i sommar, se:

http://www.svenskbridge.se/junior/nyheter/13212

Emedan de 64 brickorna 30/4 kommer att spelas live under vårt truppläger i Varberg, blir det BBO i kväll 23/4 kl 20.

Missa inte att kolla in våra duktiga juniorer!

Eftersom detta inte är en officiell vugraph-match får ni i stället leta upp de bord där man spelar. Här är två BBO-nicks ni kan följa:

mike_G (Mikael Grönkvist)
hultahult (Simon Hult)

Ida Grönkvist-Mikael Grönkvist
Johannes Matsson-Daniel Anteryd
Simon Ekenberg-Linus Dahlström

slåss om den tredje landslagsplatsen tillsammans med redan uttagna bröderna Rimstedt och Simon Hult-Adam Stokka.

I kväll bildar Ida-Micke lag med Simon-Adam som ställer upp som fjärde par. Nästa helg byts kombinationerna.

Väl mött i kväll!

Guldtävlingar

13 maj
16

.

CWA
13 maj S:t Erik 248586
21 maj Blomstermåla 243190
29 juni Ölandsveckan 249789
1 juli Storsjöträffen 241873

Svenska Cupen

Omgång 3 … 29/3 - 30/4
Omgång 2 … Resultat

444 lag. Pris: 214,000 kr

Anmälan:
Senast 18 jan
Prissumma <450 lag
214.000 kr
16

Bridgefestivalen

Örebro 28 juli - 6 augusti

Örebro 28 juli - 6 aug
Chairman’s Cup ……… 45
SM Lag Veteran ………. 2
Bridge+Golf …………….. 10

Subscribe to Senaste nytt