Klubbyte

Det är fritt att byta klubb mellan 15 april och 15 augusti. Klubb kan dock neka inträde, då går klubbytet tillbaka.

Mellan 16 augusti och 14 april krävs ett godkännande från avgående och tillträdande klubb samt distrikt om bytet går över distriktsgränser.

Godkännande från någon i klubb/distriktsstyrelse via mail eller muntligt till kansliet går bra.
Följande upplägg kan med fördel användas:
xx BK/distriktet xx godkänner att namn + mid byter klubb/distrikt från xxBK till xxBK.
Därefter namn och befattning på den som godkänner.

Klubbyte får endast göras en gång/verksamhetsår 1/7-30/6. Klubbyten mellan 15 april och 30 juni anses tillhöra kommande verksamhetsår.

Maila/Ring till kansliet: kansliet@svenskbridge.se , 019 - 277 24 80