Svenska Bridgeförbundets styrelse

Här finner ni styrelsen för Svenska Bridgeförbundet.

Styrelsen 2015 - 2017

Korta profiler

Mats Qviberg, Ordförande, >>e-post

Pontus Silow, Vice ordförande/Ordförande ITK, >>e-post

Per-Olof Eriksson, Ekonomiansvarig, >>e-post

Carl Ragnarsson, Ordförande TK, >>e-post

Helena Axelsson, Ordförande MK, >>e-post

Christer Grähs, Ordförande LK, >>e-post

Per Leandersson, Ordförande UK, >>e-post

Thomas Axenbratt, Ordförande UtbK, >>e-post (Avgått januari 2016)

Suppleanter

Lars Persson, Ordförande OrgK, >>e-post

Ann Ohlsson, >>e-post

Erik Andersson, junioransvarig, >>e-post (Avgått april 2016)

Sakrevisor

Bo Appelqvist, >>e-post (Avgått augusti 2016)

Suppleant:
Börje Dahlberg, >>e-post

Valberedning

Stefan Westlund, >>e-post
Dan Nilsson, >>e-post
Sixten Ek, >>e-post

Styrelseprotokoll

Bilagor och handlingar till mötena inte är officiella handlingar.
171007 Riksstämmoprotokoll
171006
170901
170512
170308
160902
160520
160205
151204
151010
151010 Riksstämmoprotokoll
151009
150904
150508
150212
141128
140919

Äldre protokoll