Svenska Bridgeförbundets styrelse

Här finner ni styrelsen för Svenska Bridgeförbundet.

Mats Qviberg Hedersordförande

Styrelsen 2017 - 2019

Pontus Silow, Ordförande SBF/Ordförande ITK, >>e-post

Christer Grähs, Vice ordförande/Ordförande LK/Personalansvarig >>e-post

Per-Olof Eriksson, Ekonomiansvarig, >>e-post

Ann Ohlsson, Ekonomiansvarig, >>e-post

Carl Ragnarsson, Ordförande TK, >>e-post

Helena Axelsson, Ordförande MK, inkl utbildning >>e-post

Per Leandersson, Ordförande UK, >>e-post

Suppleanter

Lars Persson, Ordförande OrgK, >>e-post

Linus Dahlström, Ordförande juniorkommittén, >>e-post

Sakrevisor

Bo Appelqvist, >>e-post

Suppleant:
Börje Dahlberg, >>e-post

Valberedning

Dan Nilsson, >>e-post
Karl Persson, >>e-post
Lars Lundqvist, >>e-post

Styrelseprotokoll

Bilagor och handlingar till mötena inte är officiella handlingar.

2018-2019

190517-18
190214
181115
180921-22

2017-2018

180504
180206
171125
171007

2016-2017

171007 Riksstämmoprotokoll
171006
170901
170512
170308

2015-2016

160902
160520
160205
151204
151010

2014-2015

151010 Riksstämmoprotokoll
151009
150904
150508
150212
141128
140919

Äldre protokoll