Svenska Bridgeförbundets styrelse

Här finner ni styrelsen för Svenska Bridgeförbundet.

Styrelsen 2015 - 2017

Korta profiler

Mats Qviberg, Ordförande, >>e-post

Pontus Silow, Vice ordförande/Ordförande ITK, >>e-post

Per-Olof Eriksson, Ekonomiansvarig, >>e-post

Carl Ragnarsson, Ordförande TK, >>e-post

Helena Axelsson, Ordförande MK, >>e-post

Christer Grähs, Ordförande LK, >>e-post

Per Leandersson, Ordförande UK, >>e-post

Thomas Axenbratt, Ordförande UtbK, >>e-post (Avgått januari 2016)

Suppleanter

Lars Persson, Ordförande OrgK, >>e-post

Ann Ohlsson, >>e-post

Erik Andersson, junioransvarig, >>e-post (Avgått april 2016)

Sakrevisor

Bo Appelqvist, >>e-post (Avgått augusti 2016)

Suppleant:
Börje Dahlberg, >>e-post

Valberedning

Stefan Westlund, >>e-post
Dan Nilsson, >>e-post
Sixten Ek, >>e-post

Styrelseprotokoll

Bilagor och handlingar till mötena inte är officiella handlingar.
170512
170308
160902
160520
160205
151204
151010
151010 Riksstämmoprotokoll
151009
150904
150508
150212
141128
140919

Äldre protokoll