Medlemskommittén - MK

I medlemskommittén ingår

Ordförande - Helena Axelsson, >>e-post

Ledamot - Linnea Edlund, >>e-post
Ledamot - Lars Lundqvist, >>e-post
Ledamot - Per Leandersson, >>e-post
Ledamot - Catharina Ahlesved, >>e-post
Redaktör tidningen BRIDGE - Peter Ventura, >>e-post
Adjungerad - Roger Wiklund, >>e-post
Adjungerad - Carina Wademark, >>e-post

Kontaktperson Personal - Roger Wiklund, >>e-post