Disciplinnämnden

Organisationsschema SBF - DN

Ibland inträffar det tyvärr mindre trevliga händelser inom bridgen. Berusade spelare kommer till start, någon förstör en tävling genom att försvinna mitt i tävlingen, är otrevliga mot TL etc.
I dessa fall skall man göra en anmälan till Förbundets Disciplinnämnd.
Syftet med Disciplinnämnden är att alla dessa fall ska behandlas lika oavsett var i Sverige de händer.

| Anmälan | Handläggning | Påföljdspolicy m.m | §14 i SBF:s stadgar | Domar |

Avvikande händelser, misstanke om fusk eller misstänkt beteende som inte bedöms ha ett tillräckligt underlag för en anmälan till DN kan istället rapporteras via formulär till SBF:s FairPlay-system: fairplay.svenskbridge.se

Läs mer om hur Fair Play administreras i Svenska Bridgeförbundet

Disciplinnämnden

Förbundets Disciplinnämnd består av:

Namn Roll Kontakt
Tomas Andgren Ordförande >>e-post
Andreas Westman Ledamot >>e-post
Per-Ola Cullin Ledamot >>e-post
Jan Lagerman Ledamot >>e-post
Vidar Wahlestedt Ledamot >>e-post
Lena Westman Ledamot >>e-post
Suzanne Lemborn Sammankallande >>e-post

Anmälan

Kontaktperson för disciplinärenden inom Svenska Bridgeförbundet är Suzanne Lemborn Tel: 019-277 24 83/072-644 96 60

För att göra en anmälan till Disciplinnämnden använder du dig av något av formulären Digital anmälan, eller skriv ut och skicka in med någon av blanketterna DN-anmälan PDF eller DN-anmälan Word

Handläggning

  • Ärendet inkommer till DN:s administrativt ansvariga (AA).

  • AA bekräftar anmälan och skickar den i sin tur till DN och därefter på DN:s uppdrag till den anmälde, som får yttra sig, samt åberopa eventuella vittnen.

  • Efter att den anmälde inkommit med sitt yttrande sammanställer AA ärendet och överlämnar det till DN:s ordf. för beslutsfattande.

  • Om ordf. anser att handlingarna ej behöver kompletteras för att fatta ett beslut utser densamme tre personer för att göra detta. Sammansättningen av denna grupp bör vara en jurist samt två lekmän. Endast i undantagsfall kan denna sammansättning ändras.

  • När beslut fattas samt skrivelse framtagits överlämnas handlingarna åter till AA.

  • AA meddelar de berörda beslutet. Vid avstängning/uteslutning meddelas även medlemmens klubb, samtliga distrikt, styrelsen och SBF:s kansli.

Ett normalt ärende bör maximalt ta en månad från att det inkommit till att beslut har fattats. Detta förutsätter bl.a. att all kommunikation sker via mail.

§14 i SBF:s stadgar

I Förbundets stadgar §14 står att läsa om disciplinärenden.
Stadgar

Domar

denna sida listas avgjorda domar.