Stadgar

Här hittar du exempel på normalstadgar för klubb - distrikt samt stadgar för Svenska Bridgeförbundet (SBF).
Stadgarna tas av respektive årsmöte och bör ses över när riksförbund och distriktsförbund gör ändringar.

Ansvarig för redaktionella ändringar av SBF:s stadgar är Micke Melander, >>e-post , Tel: 019 - 277 24 85.

211120 Stadgar Svenska Bridgeförbundet
Fastställda 4 oktober 1969, ändrade oktober 1999, oktober 2001, oktober 2003, februari 2004, oktober 2005, oktober 2011, oktober 2013, oktober 2015, oktober 2019.

151022 Exempel på normalstadgar för distrikt

190401 Exempel på normalstadgar för klubb