Beräkningsprogrammet Ruter

Aktuell version:   4.14.2   (publicerad 2022-02-26)
Aktuellt medlemsregister:   2022-06-10

Rutersupport

Förbundet har två anställda med Ruter som specialområde och tillhandahåller Rutersupport.
Thomas Winther, 019 - 277 24 86, >>e-post
Björn Holm, 019- 277 24 87, >>e-post

Installera Ruter

Installera/uppdatera Bridgemate

Uppdatera medlemsregistret