Stadgar

Här hittar du exempel på normalstadgar för klubb - distrikt samt stadgar för Svenska Bridgeförbundet (SBF).
Stadgarna tas av respektive årsmöte och bör ses över när riksförbund och distriktsförbund gör ändringar.

Ansvarig för redaktionella ändringar av SBF:s stadgar är Micke Melander, >>e-post , Tel: 019 - 277 24 85.

151022 Svenska Bridgeförbundet stadgar
Fastställda 4 oktober 1969, ändrade oktober 1999, oktober 2001, oktober 2003, februari 2004, oktober 2005, oktober 2011, oktober 2013, oktober 2015.

Exempel på normalstadgar för distrikt

Exempel på normalstadgar för klubb