Kurs T6 - Handikapp

Tävlingar som beräknas med handikapp i Ruter kan visas med eller utan handikapp. Detta sker i samma tävlingsrapport på hemsidan, och bytet sker med ett enkelt knapptryck.

En tävling som inte har beräknats med handikapp kan endast visas utan handikapp. Det går alltså inte att på hemsidan göra om en ”vanlig” tävling till handikapptävling, utan handikappresultatet måste komma från Ruter.

Ingen mer dubbelrapportering av tävling

Många spelare är intresserade av att se resultatet både med och utan handikapp. Av den anledningen har fler och fler klubbar börjat rapportera sina tävlingar två gånger - en gång med handikapp och en gång utan. Då kan det se ut så här i tävlingslistorna:

Denna dubbelrapportering kan klubbarna sluta med. De nya tävlingsrapporterna har knappar för att i samma tävling byta mellan handikapp- och scratchresultat.

Benämningen ”scratch” kommer från golfen, och det betyder att inget handikapp används. Den terminologin används även i Ruter.

Visa placering och poäng med handikapp

En handikapptävling ser ut så här:

Avvikelserna från tävlingar utan handikapp är dessa:

  1. Navigeringsraden innehåller knapparna Hcp och Scratch som låter dig visa resultat med eller utan handikapp.

  2. Tävlingsinformationen innehåller snitthandikapp.

  3. En kolumn i resultatlistan visar det tillägg eller avdrag handikappet har givit.

I Ruter finns också information om spelarnas handikapp i procent. Det får tyvärr inte plats på dessa tävlingsrapporter.

Visa placering och poäng utan handikapp (scratch)

Om du klickar på Scratch kommer du till en ”normal” tävlingsrapport:

Skillnaderna från handikapprapporten är följande:

  1. Tävlingsrubriken indikerar tydligt att du tittar på scratchresultatet och inte resultatet med handikapp.

  2. Inget snitthandikapp visas längre i tävlingsinformationen.

  3. Resultatlistan ser precis ut som en tävlingsrapport som är gjord utan handikapp, det vill säga det finns inte längre någon kolumn för tillägg eller avdrag för handikapp.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>