Sjösättningen av ny funktionalitet för lagtävling i BIT medföljde en del oförutsedda bieffekter på andra sidor.
Denna sida uppdateras löpande tills felen har åtgärdats.

Lagtävling har fått en ansiktslyftning och mycket ny funktionalitet, framför all bakom fasaden. Den stora nyheten är att klubbens lagtävlingar numera administreras från den nya hemsidan.

Denna publicering av uppdaterad partävlingsvisning innehåller följande förbättringar och felrättningar:

Ny dokumentation för lagtävling har publicerats och några sidor i dokumentationen för klubbsidor har uppdaterats:

Som nämnts på forumet beträffande mer eller mindre dolda e-postadresser, och vid Riksstämman rörande medlemmarnas integritet i allmänhet, har följande gjorts:

Samarbetspartners

Arbete har pågått en tid med en ”reklamfolder” i form av en ny hemsida. Denna kommer att användas för nyrekrytering av medlemmar samt när vi vänder oss till pressen.

info.svenskbridge.se

Distrikts- och klubbforum är den stora nyheten i denna första juniversion

Utöver publicering av den nya framsidan har BIT-gruppen en stor mängd uppgifter planerade för april-juni.

Svenska Bridgeförbundets framsida kommer inom kort att få en funktionell och visuell uppryckning.

Nu går det att rapportera DM Lag i BIT

Sidor

Subscribe to Nyheter