Kurs T13 - Arrangörsklubb, och var visas tävlingar någonstans?

Svenska Bridgeförbundets hemsida är uppdelad i fyra olika typer av sidor:

Gröna sidan
Den vanliga hemsidan
Röda sidor
Klubbsidor och distriktssidor
Blå sidor
Tävlingsrelaterade sidor, exempelvis Bridgefestivalen och SM Lag
Gula sidor
Interna sidor, exempelvis Junior och Simultantävling

Tävlingar kan visas på respektive bakgrund enligt länkarna ovan. I samtliga exempel visas en SM-tävling från Bridgefestivalen.

Visa tävling på (från) gröna sidan

Om du befinner dig på den gröna sidan och klickar på TÄVLING i huvudmenyn, då kommer du till Mina tävlingar (om du är inloggad). Beroende på tävlingens arrangör sker något av följande:

  • Om du klickar på en av Svenska Bridgeförbundets tävlingar stannar du kvar på den gröna sidan.

  • Om du klickar på en klubbtävling kommer du till den klubbsidan och får alltså se tävlingen med röd bakgrund.

Visa tävling på röda klubbsidor

Det är upp till varje klubb att anpassa sina klubbsidor, så hur korrekta dessa instruktioner är beror på om klubben har behållit basutbudet eller ändrat det.

På de flesta klubbar finns listan Spelade tävlingar på klubbens framsida. Du kan också klicka på TÄVLING i huvudmenyn för att komma till Spelade tävlingar, medan du via MEDLEM kommer till Mina tävlingar.

När du klickar på en tävling kommer den att visas med röd bakgrund. Detta gäller oavsett om klubben ifråga är arrangör eller om tävlingen har spelats någon annanstans.

I tävlingsinformationen ser du arrangörens klubbnamn. Om du är på ”fel” klubbsida, det vill säga att tävlingen arrangerades av en annan klubb än den där du befinner dig, då är detta klubbnamn länkat så att du kan gå till arrangörens klubbsida och se tävlingen där.

Visa tävling på blå och gula sidor

Om du klickar på en tävling på sidor med blå eller gul bakgrund kommer du att stanna kvar på den sidan oavsett om det är en klubb som är arrangör eller om det är Svenska Bridgeförbundet.

Logiken kring arrangör på blå och gula sidor är densamma som på klubbsidor, det vill säga att om en tävling visas med ”fel” arrangör, då visas arrangören som en länk.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>