Kurs T1 - Inledning

Den nya resultatrapporteringen är tydligare än den gamla. Dessutom fungerar den lika bra på mindre skärmar, som iPad och mobiltelefoner, som på vanliga datorer.

Mycket fokus har lagts på att Min information ska framhävas. Följande information visas om du är inloggad och har spelat tävlingen:

  • Mitt resultat visas ovanför resultatlistan
  • Privat-knappen leder direkt till mitt privatprotokoll
  • Mitt brickresultat visas ovanför scoretavlan

De gamla tävlingsrapporterna finns fortfarande tillgängliga om du föredrar dem. Läs mer om detta i Nya respektive gamla utseendet.

Många klubbar dubbelrapporterar sina handikapptävlingar, en gång med handikapp och en gång utan, för att tillfredsställa de spelare som vill se resultat utan handikapp. Den tiden är över. Den nya resultatvisningen innehåller knappar så att du kan visa resultatlistan med eller utan handikapp.

Tävlingar över flera omgångar har hittills varit styvmoderligt behandade. Navigeringen mellan omgångar har förbättrats, och det går dessutom att att visa total poäng eller enbart omgångspoäng (med tillhörande placering i omgången).

Administration av tävling sker fortfarande på den gamla hemsidan. Det beror på att vi är i en övergångsperiod där både gamla och nya hemsidan ska fungera. Hur det går till visas på klubbsidorna.

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>