Kurs T2 - Normal resultatrapportering

Det enklaste sättet att visa tävlingsresultat är att klicka på TÄVLING i huvudmenyn, oavsett om det är i gröna huvudmenyn eller på dina klubbsidor:

I båda fallen visas Mina tävlingar (om du är inloggad). På klubbsidor finns dessutom en lista över spelade tävlingar på klubben. Klicka på en tävling för att visa tävlingsresultatet.

Resultatlista

När du klickar på tävlingen visas resultatlistan:

Om du är inloggad och har spelat tävlingen ser du också din resultatrad högst upp. Detta är en del av vad som i denna kurs kallas Min information.

Navigeringsknappar

Under tävlingens namn ser du ett antal navigeringsknappar. De beskrivs i Navigeringsknappar:

Via navigeringsknapparna kan du komma till tävlingsinformation, resultatlista, privatprotokoll och brickor. I det senare fallet får du en ny uppsättning knappar för att stega dig fram igenom samtliga brickor:

Vid tävlingar beräknade med handikapp, och tävlingar över flera omgångar, finns speciella navigeringsknappar för just dessa ändamål.

Privatprotokoll

Klicka på ett namn i resultatlistan, eller klicka på knappen Privat ifall du har spelat tävlingen, för att komma till ett privatprotokoll:

Överst ser du parets resultatrad och under det alla brickor i brickordning.

Bricka (scoretavla)

Klicka på en bricka i ett privatprotokoll, eller klicka på knappen Bricka (för första brickan), får att gå till visning av bricka:

Här ser du samtliga resultat med Nord-Syds bästa resultat överst. Du ser också att du har fått en ny uppsättning navigeringsknappar som gör att du kan stega fram igenom samtliga brickor:

<< Först < Förra Index Nästa > Sist >>