Lagkommissionen (LK)

Lagkommissionen (LK) är Svenska Bridgeförbundets högsta instans för att tolka lagar och regler för tävlingsbridge, för att hantera överklaganden, samt för att fälla domslut.

Ordföranden fungerar även som kontaktperson mellan LK och Förbundets styrelse.

Ordförande är Jan-Eric Larsson, >>e-post

Sekreterare är Mikael Grönkvist, >>e-post

LK arbetar från och med hösten 2019 med följande uppdelning:

Arbetsgrupp

Bereder ärenden, fördelar ärenden till de övriga grupperna, samt dömer de ärenden som inte kräver en mer grundlig bedömning. Består av Sveriges samtliga Elit-TL.

Björn Andersson, Tommy Andersson, Philip Bergren, Henrik Johansson, Linus Jorner, Carl Ragnarsson, Ryszard Sliwinski och Pierre Winberg.

Bedömningsgrupp

Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. Består av utvalda svenska elitspelare.

Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson, Jan Kamras, Marion Michielsen och Cecilia Rimstedt.

Lagtolkningsgrupp

Hanterar ärenden som innehåller ren lagtolkning. Består av utvalda tävlingsledare med internationell erfarenhet och gedigen kunskap om bridgelagarna.

Henrik Johansson, Linus Jorner, Carl Ragnarsson och Ryszard Sliwinski.