Lagkommissionen (LK)

Arbetsuppgifter och befogenheter

Lagkommissionen (LK) är Svenska Bridgeförbundets högsta instans att tolka gällande lagar för tävlingsbridge.

Ordföranden fungerar även som kontaktperson mellan LK och Förbundets styrelse.

Ordförande är Christer Grähs, >>e-post

LK arbetar sedan 2012 med följande uppdelning:

Lagtolkningsinstans

Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen kunskap om bridgelagar.

Christer Grähs, Henrik Johansson, Carl Ragnarsson, och suppleant Linus Jorner.

Bedömningsfall

Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment.

Christer Grähs, Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson, Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, Linus Jorner och Henrik Johansson.