Kontaktinformation - TK

Tävlingskommittén (TK) består av följande ledamöter (varav de adjungerade är anställd personal):

Namn Roll Kontakt
Carl Ragnarsson Ordförande >>e-post
Christer Grähs >>e-post
Henrik Johansson >>e-post
Ryszard Sliwinski >>e-post
Thomas Winther Adjungerad >>e-post
019-277 24 86
070-314 46 61