Kontaktinformation - TK

Tävlingskommittén (TK) består av följande ledamöter (varav de adjungerade är anställd personal, förutom ordföranden i Lagkommissionen (LK)):

Namn Roll Kontakt
Carl Ragnarsson Ordförande >>e-post
Tommy Andersson >>e-post
Zennica Hammar >>e-post
Henrik Johansson >>e-post
Anders Landmark >>e-post
Ryszard Sliwinski >>e-post
Jan-Eric Larsson Adj. (ordf LK) >>e-post
Carina Wademark Adjungerad >>e-post
Thomas Winther Adjungerad >>e-post