Lagkommissionen (LK)

Kontaktuppgifter för överklagande samt ledamöter uppdelat på område.

Överklagande

Namn Roll Kontakt
Kansliet Överklagande kansliet@svenskbridge.se

Överklaganden ska skickas till kansliet. Blanketter går att hitta här.

Lagtolkningsinstans

Namn Roll Kontakt
Christer Grähs Ordförande >>e-post
Carl Ragnarsson Ledamot >>e-post
Henrik Johansson Ledamot >>e-post
Linus Jorner Suppleant >>e-post

Bedömningsfall

Namn Roll Kontakt
Christer Grähs Ordförande >>e-post
Sven-Olov Flodqvist Ledamot >>e-post
Tommy Gullberg Ledamot >>e-post
Torbjörn Gustavsson Ledamot >>e-post
Jan Kamras Ledamot >>e-post
Carl Ragnarsson Suppleant >>e-post
Henrik Johansson Suppleant >>e-post
Linus Jorner Suppleant >>e-post