Allmän information

Tävlingskommittén (TK) ansvarar för tävlingsverksamheten på riksplanet. I detta ansvar ingår bland annat att ta fram tävlingskalender för kommande säsonger, regelverk och tävlingsbestämmelser för SM-tävlingar och Allsvenskan, regler för mästarpoäng, sanktioner för guldtävlingar samt att svara på frågor rörande tävlingsverksamheten.

Dessutom arrangerar TK tävlingsledarutbildningar av olika slag. Det kan vara allt från grundläggande TL-kurser till mer avancerade guld-TL-prov.

Sidan Regler och dokument beskriver stora delar av TK:s verksamhet.

Organisationskommittén (OrgK) är en underkommitté som ansvarar för större evenemang såsom Bridgefestivalen, Svenska Cupen och liknande.