Utbildning

Tävlingsledare Stegutbildning

För materiel till att utbilda tävlingsledare eller få tips och hjälp att hålla utbildning, kontakta vår personal.

Tävlingsledarutbildning, Steg1 - Brons.

Hålls på klubb eller distriktsnivå. Säg till på klubben eller distriktet att ni vill ha en utbildning.

Tävlingsledarutbildning, Steg 2 - Silver.

Hålls på distriktsnivå. Kontakta ditt distrikt för att få veta om planerade utbildningar.

Tävlingsledarutbildning, Steg 3 - Guld.

Hålls på central nivå, jämna år i januari.
Udda år hålls ett seminarium samma tid, som förberedande för nya samt uppdaterande för befintliga TL steg 3.

Tävlingsledarutbildning, Steg 4 - Tävlingsledare internationell.

Genomförs av EBL.

Närmast förestående

Datum Plats Aktivitet
10-12 Januari 2020 Örebro Kommande aktiviteter

Diskussionsforum för Tävlingsledare

Tävligsledare har ett eget forum för tävlingsledarfrågor. Till forumet.
Facebook finns en privat TL-grupp som kan vara till hjälp till TL som snabbt behöver fråga ett antal spelare i bedömningsfall.