Tävlingsprogram

Här presenteras det fastställda tävlingsprogrammet för innevarande säsong samt de preliminära programmen för de därpå följande två säsongerna.

Säsong Status Ändringar
  17/18 Fastställt Se nedan
  18/19 Fastställt Se nedan
  19/20 Preliminärt Se nedan
  20/21 Preliminärt Se nedan

Tävlingsprogrammet för nästkommande säsong fastställs som regel i mitten av maj. Då fattar TK dessutom beslut om sanktion för samma säsongs guldtävlingar.

I programmet ingår, förutom tävlingar i Svenska Bridgeförbundets regi, guldtävlingar, internationella mästerskap arrangerade av WBF och EBL, samt amerikanska Nationals.

Frågor rörande tävlingsprogrammen hänvisas till Carl Ragnarsson .

Ansökan om guldtävling görs på särskilt formulär som hittas här. Respektive arrangör svarar själva för att guldtävlingen skrivs in på den egna klubbens sida i Spader för att hamna i Spader-kalendern. Inbjudan och mer information om guldtävlingar kan sedan skickas till Carina Wademark för att läggas in under rubriken inbjudan till tävlingar.

Följande ändringar har gjorts i tävlingsprogrammen:

       Datum Säsong
2018‑06‑01   18/19 Kamras Minne inlagd
2018‑05‑27   18/19 Guldtävlingar 1819
2018‑05‑27   17/18 Guldtävlingar 1718
2018‑05‑10   18/19 Storsjöträffen inställd
2018‑04‑24   18/19 Beslutade guldtävlingar inlagda
2018‑04‑19   19/20 Helgskifte elitserie o div 2
2018‑04‑19   20/21 Helgskifte elitserie o div 2
2018‑04‑07   18/19 Beslutade guldtävlingar inlagda
2018‑03‑01   17/18 Rekryteringsträff inlagd
2018‑02‑28   18/19 DT borttagen
2017‑12‑11   17/18 Ort för JSM Lag 2018
2017‑10‑30   18/19 Sista Chansen borttagen
2017‑10‑30   19/20 Sista Chansen borttagen
2017‑10‑30   20/21 Sista Chansen borttagen
2017‑07‑22   17/18 Guldtävlingar 1718
2017‑04‑23   17/18 Rek speldagar för SM-par open kval
2016‑11‑18   17/18 Rekommenderade speldagar för SM-kval
2015‑07‑01   18/19 Felskrivet årtal
2015‑06‑02   16/17
2015‑02‑27   14/15
2014‑10‑28   15/16