Hur länge är man junior?

Junior är man t.o.m. det år man fyller 25.
2018 är man junior om man är född 1993 eller senare.

I SBF har alla juniorer gratis medlemskap, distrikt och klubb har dock rätt att ta ut en avgift.

Är man född under den senare halvan av året behöver man inte betala halva årsavgiften utan får en del av medlemsåret ”på köpet”.
Inbetalningskortet för den första årsavgiften kommer med tidningen i juni det år man har fyllt 25 år eller året efter om man fyller under den senare delen av året.