Juniorkommitté/Protokoll

Organisationsschema JK

Ordförande - Eva Abragi - >>e-post
Ledamot - Jan Malmström - >>e-post
Ledamot - Ida Grönkvist - >>e-post
Ledamot - Björn Sörling - >>e-post
Adjungerad - Micke Melander - >>e-post

Protokoll juniorkommittémöten

2020-02-12
2020-01-18
2019-11-30
2018-01-31
2017-12-06
2017-10-12