Kontaktinformation SBF

Namn Roll e-post
Kansliet Allmänna juniorfrågor kansliet@svenskbridge.se
Juniorkommittén
Linus Dahlström Ordförande >>e-post
Per Leandersson Ledamot >>e-post
Jan Malmström Ledamot >>e-post
Micke Melander Adjungerad >>e-post
Landslag
Vakant Landslagskapten Vakant
PO Sundelin Landslagscoach >>e-post