Ansökan om medlemskap

Bli medlem i Svenska Bridgeförbundet!

Skicka en e-post till kansliet@svenskbridge.se med dessa uppgifter:

Namn:
Adress:
Postnummer och Postort:
Telenummer:
E-post adress:
Personnummer:

Önskad klubbtillhörighet:

Har du tidigare varit medlem: Ja/nej

Om man tidigare har varit medlem skickas betalningsuppgifter via e-post.