Introduktionsmedlemskap

Introduktionsmedlemskap

Vad betyder I-medlem?
I står för introduktion och avsikten är att de som börjar spela bridge ska få en ur kostnadssynpunkt otroligt billig start på sitt bridgeliv.

Vem kan bli I-medlem?

De som börjar spela bridge, eller går på kurs och inte varit 0-taxemedlem, I-medlem eller vanlig medlem i Svenska Bridgeförbundet tidigare.
Spelare som deltagit i klubbverksamheten en längre tid utan att erlägga medlemsavgift bör inte bli I-medlem, utan i stället snarast betala sin stadgeenliga medlemsavgift.
Inbetalningskort ska tillhandahållas av klubben.

Vad kostar det?

I-medlemskap är kostnadsfritt och man är med automatik medlem i klubb, distrikt och förbund.

Hur länge är man I-medlem?

Innevarande år och påföljande år, räknat per den 1/7 – 30/6.
Därefter är man medlem och betalar stadgeenlig avgift.

Registrering av I-medlemmar

Vid kursstarter är det viktigt att snarast anmäla kursdeltagarna som I-medlemmar.
Övriga nya I-medlemmar anmäles senast då de deltagit i en tävling.
Nya medlemmar ska registreras i data- uträkningsprogrammet Ruter. Se instruktion.
Tänk på att de uppgifter som lämnas ligger till grund för adresser till medlemstidningen mm. Det är därför viktigt att de lämnade uppgifterna är riktiga i avseende på stavning och faktauppgifter.

Medlemsnummer

Utskick av välkomstbrev sker från kansliet, normalt en gång per vecka.
I brevet bifogas ett kort med medlemsnummer (MID) och lösenord till hemsidan Spader.

Vilka rättigheter har I-medlemmar?

I-medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medlemmar i din klubb, i ditt distriktsförbund och Förbundet Svensk Bridge.

Måste man vara medlem?

Alla spelare i en klubb ansluten till distriktsförbund och Svensk Bridge måste enligt stadgarna vara medlem.
Medlem är man om man erlagt stadgeenliga avgifter, är I-medlem eller ständig medlem.

Frågor

Ring Svenska Bridgeförbundet, 019-277 24 80, eller din Rikskonsulent om Du har frågor kring I-medlemskap.