Glöm inte medlemsavgiften

Har du av någon anledning inte fått eller har förlagt ditt inbetalningskort för medlemsavgiften kommer här en beskrivning på hur du går till väga för att betala.

Hur mycket ska jag betala?

Är du osäker på vilket belopp du ska betala kan du gå in på
medlem på nätet och söka upp din klubb. Ovanför alla medlemmar finns information om klubben med bl a klubbavgift, där står vilket belopp som gäller för just din klubb.

Betalar du genom att skicka in räkningar via BG?

Om du inte har något inbetalningskort går det bra att skriva ett eget.

Skriv ”Medlemsavgift för XX XX (namn), XXXX (midnummer) och XXXX (ange din klubbs namn). i meddelanderutan.
Betalningsmottagare: Svenska Bridgeförbundet
BG 373-3482

Alternativ

Fråga din klubbs kassör om du kan betala direkt till honom/henne, så kan han/hon be kansliet dra medlemsavgiften från klubbens ruterkonto.

Medlemsavgiften betalas en gång per spelår och gäller från 1 juli - 30 juni. Samma summa betalas oavsett om man betalar 1 juli eller 1 januari.

Fr o m 15 april får man de sista månaderna ”på köpet” och medlemsavgiften gäller även för påföljande spelår.

Utöver den personliga medlemsavgiften betalar klubbarna en rörlig administrativ avgift.
Mer om detta kan du läsa på denna sida