Domslut vid felaktigt inmatad bricka i Bridgemate

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission har beslutat att när en bricka blir ospelbar på grund av att Nord matar in fel bricka i Bridgemate, ska Nord-Syd erhålla 40 % och Öst-Väst 50%. Huvudansvaret för att rätt bricka inmatas läggs på Nord-Syd dock har Öst-Väst en viktig kontrollfunktion och bedöms som delvis skyldiga. (12C1)

LK uppmanar dessutom alla tävlingsarrangören att så långt det är möjligt använda sig av den teknik som finns för att minimera risken för att fel bricka inmatas. I barometer ska Visa resultat-funktionen vara avstängd och i vanlig partävling bör den användas med restriktivitet.