Resebidrag för SM-final (par)

Resebidrag till SM-finalister

Nedanstående belopp betalas till respektive distrikt och distrikten beslutar själva hur de fördelar sina belopp.
Beloppen förutsätter Örebro som spelort.

Bidragen gäller för SM-par open, SM-par mixed, SM-par damer och SM-par veteraner. JSM och nybörjarträffen omfattas inte av dessa ersättningar.

Distriktens belopp är beräknat efter 14 kr/mil och par. (Avståndet är taget mellan en geografisk mittpunkt i distriktet och Örebro)

Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten får 500 kr extra till alla kvalificerade par som åker till Örebro och alla Gotlandsparen får 1000 kr extra.

Med alla menas även de som inte är berättigade till reseersättning.

Beloppen är följande

Vid finaler under Bridgefestivalen ansvarar Dfb för reseersättningen. Dfb får medel från Förbundet enligt ett fastställt belopp per distrikt och reseersättnings-berättigat par enligt nedan (Örebro som finalort):

 • Stockholm 540
 • Uppland 500
 • Ö Mellansvenska 300
 • Jönköping 560
 • Sydöstra 1100
 • 1) Gotland 600
 • Skåne 1400
 • Halland 1000
 • Göteborg 780
 • Bohus-Dal 670
 • Västergötland 420
 • Värmland-Dal 300
 • Örebro 0
 • Mälardalen 280
 • Dalarna 500
 • Gävleborg 640
 • Medelpad 1200
 • Jämtl.-Härjedalen 1500
 • 2) Ångermanland 1700
 • 2) Västerbotten 2000
 • 2) Norrbotten 2700

1) Distriktet erhåller därutöver 1 000 SEK per finaldeltagande par
2) Distriktet erhåller därutöver 500 SEK per finaldeltagande par

Dfb ansvarar för att fördela dessa medel så rättvist som möjligt efter modell dfb själv beslutar om.
Ingen reseersättning utbetalas till deltagarna i Veteran-SM Lag.