Klubbavgift

Debitering av klubbavgift sker med en avgift per spelare och speltillfälle.
Denna avgift ska ingå i spelavgiften och debiteras klubbens Ruterkonto så snart tävlingen rapporterats.

Kostnad partävling, per spelare och speltillfälle

Valör Partävling
Brons 3,50 kr
Silver 7,50 kr
Guld 15 kr

Kostnad lagtävling, per bricka

Valör Lagtävling
Brons 1,15 kr/per bricka
Silver 1,30 kr/per bricka
Guld 5 kr/per bricka

Ex 20 brickor silver = 26 kr/match = 3,25 kr/spelare/match (26kr delat på 8 spelare)

Definition av speltillfälle

Vid partävling räknas ett speltillfälle som

Brons
En dag- eller kvällstävling med minst 18 brickor är ett speltillfälle.
Färre än 18 brickor räknas som ett halvt speltillfälle.

Silver
En silvertävling.

Vår och Höstsilver kostar 22,50 kr per spelare(oavkortad till juniorfonden)

Guld
En guldtävling över en eller två dagar.

Vid flerkvällarstävlingar och liknande (brons) får dessa inte räknas som en tävling. Varje spelkväll är ett speltillfälle.

Manuella rapporter

Manuella rapporter ska ej användas annat än för udda tävlingsformer där vanliga Ruterrapporter inte kan användas. Dessa debiteras med samma kostnad som ovan när det gäller lagserier.
Obs! För lagserier kan ruterrapporter genereras i Spader.

För lagserier där Ruterrapporter kan användas men som ändå rapporteras manuellt, debiteras en kostnad/spelare/match.

För udda tävlingsformer utan möjlighet att göra en Ruterrapport, debiteras utifrån utdelade mästarpoäng.

Brons 0,50 kronor per bronspoäng.
Silver 1 krona per silverpoäng.
Guld 20 kronor per guldpoäng.