Systemdeklaration för nybörjare

  • Systemdeklaration för mindre rutinerade, framsida
  • Systemdeklaration för mindre rutinerade, insida

Många nybörjare upplever det jobbigt att börja spela på klubben och möta så många annorlunda bud än vad de har fått lära sig på kursen.

De som vill kan använda sig av nybörjardeklarationen, en orange deklaration som endast får användas av nybörjare.
När man möter ett par med orange deklaration ska man spela ett naturligt system.

  • Deklarationen bör finnas på varje klubb (de mindre rutinerade ska inte behöva fråga efter dem).

  • Ett ex medföljer varje försålt ex av Den rätta vägen, Den praktiska vägen och Den breda vägen.

  • Den finns till försäljning och beställs enklast från Bridgeförlaget