Regler för Vår- och Höstsilver

Regler för Vår- och Höstsilver

Från och med hösten 2011 får varje klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet rätt, att under en i förväg utlyst speldag/kväll 1/7 – 31/12 (Höstsilver) och 1/1 – 30/6 (Vårsilver), ersätta bronspoängen med silverpoäng i en par- eller individuell tävling enligt speciella regler. Minst 18 brickor och tävlingen får inte spelas som handikapptävling. Det räcker med deltagare från en klubb och ingen sanktion söks.

Varför Vårsilver?

Intäkterna för Vårsilvret går till Juniorfonden (tidigare Framtidsfonden). Den har till syfte att ekonomiskt bidra till unga lovande spelares utveckling i såväl nationell som internationell miljö.

Varför Höstsilver?

Överskottet går normalt oavkortat till Landslagsfonden. Fonden (tidigare VM-fonden), som funnits i många år, ligger som resursbank i de fall något eller några av de svenska landslagen kvalificerar sig för spel om VM.

Vår-höstsilver

En klubb får arrangera en, två eller tre vår- och höstsilver beroende på klubbens storlek.
- 99 medlemmar = 1 vår- och höstsilver
100-199 medlemmar = 2 vår- och höstsilver
200 + medlemmar = 3 vår- och höstsilver

Utdelning av silverpoäng (sp)

Reglerna för sp är desamma som vid vanlig silvertävling, det vill säga att segrarna får vardera 1 sp för varje par de möter, ½ sp för varje par de inte möter och 1 sp för det egna paret. Silver- eller bronspoäng får inte delas ut efter handikapp i vår- och höstsilver. En vår- eller höstsilvertävling är inte rankinggrundande.

Exempel

Ni är 22 par och spelar 12 ronder.
Det innebär 12 sp för de par man möter, 9 x ½ = 4½ (höjs till 5) sp för de par man inte möter och 1 sp för det egna paret. Detta ger 12 + 5 + 1 = 18 silverpoäng till vardera spelaren i segrarparet. Därefter går ni in i Tabell D (silver) för 18 par och ser vad övriga par ska ha. Det innebär att de fem främst placerade paren får silverpoäng i den fallande skalan. I Tabell A (brons) för 22 par framgår att placeringarna 6, 7 och 8 ska ha bronspoäng. Principen är att bästa tredjedelen i startfältet ska erhålla mästarpoäng. En Höst- eller Vårsilvertävling är inte rankinggrundande.

Special

Det är tillåtet att spela i två styrkemässigt uppdelade grupper, samma dag. Då gäller 1,1 resp. 0,9 gånger parantalet.
Om inte alla deltagarna får plats i spellokalen samtidigt, har man rätt att arrangera två speltillfällen, men inte deltaga i båda.

Vad kostar det?

Avgiften till Svenska Bridgförbundet är 15 kr per spelare.
+ 7,50 kronor/spelare i administrativ avgift. (Ersätter avgift för mästarpoäng fr.o.m. 080701)

Rapportering av resultat från vår- och höstsilver, betalning av avgifter.

All rapportering sker via Ruter.

För Ruteranvändare

För de arrangörer som normalt rapporterar via e-post till Svenska Bridgeförbundet, gör så också då ni spelar Höst- och Vårsilver. Era Ruterkonton belastas då automatiskt med de aktuella avgifterna.

Frågor?

Ring kansliet 019- 277 24 80 eller ditt distriktsförbunds tävlingsansvarige vid tveksamheter.