Att skriva protokoll

PDF-fil för utskrift

Det har under decennier, i omgångar, diskuterats hur brickprotokoll ska skrivas utan att man någonsin kunnat enas. Det finns som bekant flera sätt att skriva ”4 hjärter med ett övertrick”; det sedan länge allmänt vedertagna är ”4H +5”, men också ”4H +1” och ”4H 11” förekommer. Det förstnämnda har sannolikt uppstått ur ”hemgång i FEM trick” medan det sistnämnda förstås syftar på 4 hjärter med ”11 stick”.

På budkortens baksida finns angivet poängen för aktuellt resultat; där nomenklaturen är ”+” för övertrick, ”=” för jämn hemgång och ”-” (som finns på PASS-, X- resp XX-korten) för undertrick. Inte sällan blir det fel när våra nya spelare som lärt sig säga ”2H +4” (10 stick i 2 hjärter) ska konsultera budkortets baksida och finner att ”2H +4” ger 230 istället för 170.

Bordsterminalen Bridgemate, som bl a används vid Bridgefestivalen men som så smått också börjar komma ut på klubbnivå, använder också det internationella skrivsättet ”+”, ”=” resp ”-”. Även här tvingas man således att tänka efter lite extra så att inte inmatningen blir fel, exempelvis att ”2H +2” blir två övertrick och inte jämn hemgång.

Detta sammantaget gör att TK [b]rekommenderar[/b] en successiv övergång till det skrivsätt som finns på baksidan av budkorten, detta för att [b]på sikt[/b] få ett enhetligt ”skrivsätt” såväl vid ifyllande av pappersprotokoll som vid inmatning i exempelvis Bridgemate. Vi anpassar oss därmed också till det som anses vara internationell standard.

TK har beslutat följande

PAPPERSPROTOKOLL

Samma skrivsätt som på baksidan av budkorten.

+. antalet övertrick
=. jämn hemgång
-. antalet undertrick (straffar)

Benämningarna skrivs så här:
Spader: S, Sp eller
Hjärter: H, Hj eller
Ruter: R, Ru, D (diamond) eller
Klöver: K, Kl, C (clubs) eller
Sang: N eller NT

BORDSTERMINALER, TYP BRIDGEMATE

Terminalerna har tangenter med symbolerna:

+. antal övertrick
=. jämn hemgång
-. antalet undertrick (straffar)

Benämningarna:
Terminalerna har tangenter med symbolerna:
, , , och NT.