Välkommen till TK:s minisajt

Detta är det första försöket att likrikta minisajterna för förbundets olika kommittéer. Tanken är att de ska ha samma huvudmeny som den gröna huvudsajten, men att den gula förbundsfärgen indikerar att vi nu befinner oss på en minisajt.

Varje sådan minisajt har menyalternativen Kontakt, Info och Nyheter i nivå 2 (där nivå 1 är den ”vanliga” huvudmenyn), vilket är enligt samma logiska riktlinjer som den gröna huvudsajten samt alla blå minisajter.

Framför allt är menyalternativet Nyheter är viktigt; det gör att varje kommitté kan ha sitt eget nyhetsflöde. Det gör att den gröna framsidans nyheter är nyheter av generell karaktär medan områdesspecifika nyheter visas på de olika minisajterna.