EBL Tävlingsledarutbildning

  • Tommy nöjd med sitt A+
  • Deltagare lyssnar på genomgång av simuleringslösning
  • Topstudenter tillsammans med EBL presidenten. (f.v. Tommy Andersson, Yves Aubry och Denis Dobrin)
  • Examination
  • Svenska delegationen lyssnar spänt på en av många föreläsningar.

Som en del i EBL:s ambition att höja nivån på de nationella förbundens tävlingsledare arrangeras återkommande internationella utbildningar. Denna gång stod President Hotell i den grekiska huvudstaden Aten för värdskapet och lockade sammanlagt 77 deltagare från 24 olika länder. Svenska Bridgeförbundet skickade totalt fyra deltagare Björn Andersson, Tommy Andersson, Philip Berggren och Pierre Winberg. För att kunna dela in deltagarna i jämna grupper inför de kommande dagarnas övningar inleddes kursen med ett 1,5 timme långt skriftligt prov avsett att värdera deltagarnas förkunskaper. De följande dagarnas aktiveter bestod därefter av ett flertal föreläsningar och ett större antal så kallade simuleringsövningar; en examinations och övningsform där kursdeltagarna får visa förmåga i och öva på att hantera situationer som kan uppstå under spelet i en bridgetävling.

Bland de flera lärorika föreläsningarna var det ett särskilt intressant inslag när ordföranden i WBF:s lagkommission Ton Kooijman tillsammans med Maurizio Di Sacco presenterade de grundläggande förändringarna som planeras inför 2017 års nya bridgelagar. Glädjande nog har man arbetet oförtröttligt med att försöka förtydliga innehållet i lagarna och med att skapa ännu bättre förutsättningar för att låta bridgespelare spela just bridge.

Kursen avslutades med ett större skriftligt prov varefter deltagarnas samlade resultat presenterades. Eftersom denna kurs inte var EBL:s examinerande kurs tilldelades deltagarna ett betyg utifrån skalan A-D, där de kursdeltagare som erhållit betyget A också kommer att få möjlighet att delta vid nästa års examinerande kurs. En av de två kursdeltagare som presterade så pass bra att de tilldelades betyget A+ var glädjande nog Tommy Andersson. Övriga svenska deltagare Björn Andersson och Philip Berggren lyckades även de uppnå betyget A och Pierre Winberg uppnådde betyget C.

Simuleringsövning #16

Ett exempel från simuleringsövningarna som merparten av kursen ägnades åt. Du som TL blir kallad till bordet utav den blivande spelföraren Syd. Du ser när du anländer att Väst har spelat ut 5 och hos Öst ligger Q med bildsidan uppåt. Nu undrar Syd vad som ska hända.

Det instruktörerna nu tittar på är inte bara ditt domslut utan även hur du uppträder, resonerar och pratar med spelarna vid bordet. I just denna övning är det viktigt att ta reda på korrekt fakta om vad som hänt. För beroende på om du kom in som första, andra eller tredje tävlingsledare så ändrades det ordning på om Q spelades ut före 5, 5 kom före Q eller de spelades samtidigt. I alla de olika fallen så blir det olika lagrum man måste kunna för att få ett korrekt domslut.