LK-fall 1903 - Ifrågasatt förklaring i Allsvenskan division 3

kn10765
K84
-
K10764
9
E96
EK7654
E95
432
10532
kn1083
kn3
EKD8
Dkn7
D92
D82
11
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1NT
2 1
Dbl
2 2
Pass
2
Dbl
Pass
Pass
Pass
1 Multi
2 Relä, okrav

Spelat resultat
2 Dbl -4, NS -800.

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Endast spelledare och 3 spelande TL. Domslutet har därför skett efter att samtliga brickor i halvlekens spelats. Detta var den första brickan som spelades vid bordet. Nord frågade efter budgivningen, vad Östs dubbling är. Väst förklarade att den första är en Styrkedubbling (UD) och den andra är odiskuterad. Nord hävdar att den andra dubblingen också måste förklaras som UD och han han då går en bet mindre. Efter diskussion bland de spelande TL dömdes att resultatet står.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum
Resultatet står. Väst har beskrivit parets överenskommelser, så gott han kunnat. Generellt regelverk punkt 3.7: Deklarationer och förklaringar.
TL:s domslut överklagades till Juryn av Nord-Syd.

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck NS)
När jag frågade om andra dubblingen sade Väst följande: Jag ser om jag har bra spader om det är styrka eller straff. Då sade jag att det kan du väl inte se för min partner kan ha spader. Jag menar att jag vid fråga skulle fått upplysningen om att den andra dubblingen var en UD.

Andra sidan synpunkter (Väderstreck ÖV)
Jag betonade gång på gång att vi inte hade nån överenskommelse, att detta var första gången vi spelade tillsammans. Nord hävdade att jag MÅSTE säga vad partnerns dubbling betydde. Jag vet inte! Till slut sa jag nåt i stil med: ”Har jag bra spader så är väl dubblingen en UD, har jag dålig spader så är det kanske en SD. Jag menade på att jag inte kunde berätta vilket av sitsarna som var den aktuella.

Juryns beslut med domslut och motivering
Ingen information om detta har inkommit i överklagan.

Lagkommissionens svar
Öst-Väst har redogjort för sina överenskommelser på ett korrekt sätt. De är ett par som spelar ihop för första gången vilket också gör att de inte har några ”dolda överenskommelser” genom tidiga erfarenheter tillsammans. Väst kan se på sina kort att Öst inte kan ha en entydig straffdubbling men är inte skyldig att indirekt förklara sin egen hand. Det hade också skapat otillåten information till Öst om Väst hade förklarat budgivningen utifrån sina kort.

Det innebär att LK avslår Nord-Syds överklagande. LK anser dessutom att överklagandet var onödigt. Tillämplig lag 40.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Henrik Johansson.