LK-fall 1901 - Bud efter tankepaus i lagtävling

K9643
8
764
EDkn5
D102
kn109
KD10
K987
5
7642
Ekn52
10432
Ekn87
EKD53
983
6
15
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
1 1
1
2 2
Pass
2NT 3
Pass
4
Pass
Pass
Pass
1Minst fem
26-9 hp, efter tankepaus
3 Invit

Tävlingsledarens detaljerade faktaredogörelse
Nord kallade på TL efter att Öst bjöd 2 efter fundering. Jag gjorde då en poll och då pass var ett alternativ dömde jag 2 +2.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum
TL dömde 2 med 10 stick (-170).
TL:s domslut överklagades till Juryn av Väst.

Överklagande sidans synpunkter (Väderstreck ÖV)
Nord frågade vilka alternativ Öst hade. Svarade att 2NT = Invit-Stenberg, 11+ annars 2 som visar mindre, 6-9. Korrigerade sedan till 6-10. Vi har enbart mörk invit med 2NT. Tycker att jag har till det. 2 visar 6-10 vilket jag förklarade för TL och jury.

Andra sidan synpunkter (Väderstreck NS)
Inga synpunkter har inkommit.

Juryns beslut med domslut och motivering
Juryn dömde 2 +2 (-170) då Väst inte ansågs ha till något mer bud

Lagkommissionens svar
Det har fastställts att det var en längre tankepaus innan Östs 2 (här har LK haft en dialog med tävlingsledaren). Väst har otillåten information på grund av Östs tankepaus. En spelare får inte välja ett bud som uppenbarligen föreslås framför ett annat av otillåten information, om det andra budet är ett logiskt alternativ.

LK anser att den otillåtna informationen uppenbarligen föreslår att det kommer vara rätt att bjuda vidare efter 2. En längre tankepaus av Öst innebär oftast att man har mervärde för sitt bud. Det innebär att den otillåtna informationen om Östs hand uppenbarligen föreslår för Väst att invitera till utgång. Tävlingsledarens poll fastställer att pass är ett logiskt alternativ till 2NT.

LK avslår därmed överklagandet och fastställer domslutet.
Tillämpliga lagar 16B och 12C1.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Henrik Johansson.