Slutrapport Nora BK

Nora Bridge. Projekt 30 000 år 2020 Slutrapport.

PDF-fil

MÅLSÄTTNING

Nora Bridgeklubb ansåg att en 25 % ökning av medlemsantalet för perioden 1 juli 2018 – 31 december 2019 var ett realistiskt mål.

Antal medlemmar den 30 juni 2018 var 37.
Med en ökning på 25 % skulle medlemsantalet den 31 december 2019 vara 46.
Medlemsantalet den 31 december 2019 är 65

Antalet medlemmar har ökat med 26 personer. Vilket ger en ökning med 75 %.

AKTIVITETER SOM VIDTAGITS

Under projekttiden har vi
• Anordnat 3 Nybörjarkurser – måluppfyllelse till 100 %
• Vi har haft öppet hus med prova på bridge endast en gång. Vi skulle ha haft ytterligare 2 gånger enligt projektplan. Det var 2 – 3 personer som kom, vi var minst 5 medlemmar som var engagerade. Vi hade annonserat på olika sätt. Det kändes inte meningsfullt att försöka en andra gång. Måluppfyllelse – 33 %.
• Vi har annonserat kurser enligt projektplanen – måluppfyllelse 100 %
• Vi skulle ha anordnat en ”En vän till vän” kväll med prova på bridge. Det har vi inte gjort. Vi har talat om det. Men vi fick inte tillräcklig respons. Måluppfyllelse – 0 %.
• Vi har erbjudit de som har gått kurs övningsspel med olika teoretiska presentationer vid olika tillfällen. Bland annat har vi använt del 2 av utbildningsmaterialet Minibridge och därmed övergått till 5-korts-öppningar. Det är fler medlemmar, än de som nyligen avslutat sin nybörjarkurs som följt dessa övningsspel och lektioner. Den senaste nybörjarkursen använder Minibridge materialet i sin helhet. Måluppfyllelse 100 %.
• Övriga aktiviteter som vi planerade har vi inte lyckats med. Till skolan var vi inte välkommen. Till SFI ringde vi otaliga gånger men kom inte i kontakt med ansvarig. Vi prioriterade annat och lämnade den aktiviteten. Måluppfyllelse 0 %.

PROBLEM – VÅR SVAGA SIDA

Eftersom vi inte fick någon kontakt med skolan har vi inte heller behövt engagera någon yngre utbildare. Men bristen på ungdomar är vår stora brist och ett framtida problem. Av en tillfällighet lyckades vi hitta 3 skolungdomar som var intresserade och troligen vill lära sig att spela Bridge. De valde trots information och prova-på-spel allt att inte anmäla sig till den senaste kursen. De kommer att få flera möjligheter och inbjudningar.

VÅRA STYRKOR

En styrka i vår förening är att vi är en grupp individer som vill utveckling. Vi är tillräckligt många för att vi ska kunna få gehör för olika förslag. Största framgången hade vi när vi lyckades få ett majoritetsbeslut på att hyra egen lokal. Nu är alla nöjda med den åtgärden och det gav dessutom ”utvecklingsgruppen” lite vind i seglen.
Den andra styrkan är att vi har en bra lärare på nybörjarkurser med tillhörande uppföljning och övningsspel, hon är lugn, trygg och saklig.

EFFEKT AV PROJEKTET

Det är kassörens bestämda uppfattning att vi har flera spelare nu än tidigare. Nedanstående data, tabell 1 ger inte stöd för att så är fallet.

Tabell 1. Antal deltagande par vid olika tillfällen, Nora Bridge

2017 2018 2019
Första efter nyår 17 par 10 par 15 par
Sista speldag i maj 16 par 23 par 22 par
Första speldag i september 11 par 12 par 10 par
Sista innan jullov 17 par 20 par 16 par
Summa 61 par 65 par 63 par

De flesta som går kurs hos oss är redan är pensionärer. När de sedan börjar spela, börjar de att spela med Seniorbridgen. Seniorbridgen har i princip samma medlemmar med några få undantag. Tabell 2 visar viss ökning av antalet spelande.

Tabell 2. Antal deltagande par vid olika tillfällen, Seniorbridgen Nora

2017 2018 2019
Första efter nyår 8 par 11 par 12 par
Sista före sommarlov 10 par 6 par 8 par
Första efter sommarlov 9 par 11 par 10 par
Sista innan jullov 11 par 11 par 13 par
Summa 38 par 39 par 43 par

AVSLUTNING

Trots att vi inte har lyckats med alla delar i projektplanen så är vi mycket nöjda med slutresultatet.