Projektrapport 1: Nora BK

PROJEKTRAPPORT – rekrytering 30 000 - Nora BK

PDF-fil

Vi var några medlemmar som träffades för att planera Öppethusdagen i oktober. Under
mötet gick vi igenom Minibridgematerialet.

Öppet Hus. Det var sex medlemmar som ställde upp och som läst in sig på Minibridge.
Öppet hus dagen blev ganska misslyckad. Endast fyra besökare kom. Tre kvinnor samt maken till en av dessa och som redan är medlem.
Samtliga är intresserade. Två av tre bestämde sig för att gå nybörjarkursen som vi hade utannonserat.
Den tredje kunde tyvärr inte, då den planerade kursdagen inte passade.

Till nybörjarkursen hade vi 12 anmälda men endast 5 kom. Övriga kontaktas men annat hade kommit emellan och de hade inte tid för bridgekurs.

Fritidsledaren på skolan kontaktas. Under höstlovet hade de en Workshop planerad till den 1 november. Vi ombads återkomma och blev lovade att på något sätt får medverka under dagen. När vi tog ny kontakt med skolan var vi inte längre välkomna.

Under hösten har vi ringt och sökt chefen för SFI-verksamheten i Nora otaliga gånger men vi har inte lyckats få kontakt.

Positivt är att vi har fått 4 nya medlemmar som flyttat till Nora. Å andra sidan kommer vi att
förlora 2 medlemmar på motsvarande sätt till våren. Vi har också fått 2 nya stödmedlemmar men de räknas inte i det här sammanhanget.

Trots de inledande negativa händelserna vad gäller rekrytering så är det en positiv anda i klubben främst beroende på att vi har fått en egen lokal.
I höstas arrangerades flera arbetsdagar.
Vi har genomfört en silvertävling och haft en trevlig invigningsfest.
Inför Lag-DM som ska spelas i Nora i mars och en silvertävling senare i vår har vi träffats för att städa, måla och få en allmän uppfräschning av lokalen. Det var 17 medlemmar som på olika sätt ställde upp med insatser en av dagarna.

Med fokus på rekrytering har vi mer att göra:
Vårt möte med PRO Ställdes in. Vi ska få en ny tid längre fram. Tanken är att vi ska ge en kort presentation/information om bridgespel och klubben i samband med att vi kommer till deras medlemsmöte. Där och då ska vi försöka boka en tid med intresserade där de kan komma till klubben för ytterligare information och provspel.

Reaktivera: Det finns många som har varit medlemmar i samband med att de har gått kurs men som inte kommit vidare med tävlingsspel. Vi ska bjuda in dem till ett par träffar med lite teori och spelövningar.

Vi ska göra ett nytt försök med öppet hus. Vi ska ha en nybörjarkurs till hösten. De som nu går kurs kommer att erbjudas spelträning till hösten.

Irene Håberger
Sekreterare Nora Bridge