Projektplan och rapporter: ABK Singelton Askersund

ABK Singelton Askersund– Rekrytering 30 000
Projektplan ackvirering av nya medlemmar

Förutsättning och bakgrund

Ingår till del i SBFs rekryteringstävling ”30000 till 2020”.

Projekttid

2019-03-01–2020-12-31.

Övergripande målsättning

I enlighet med SBFs mål – en ökning med ca 10 medlemmar/klubb.

Utgångsvärde

Klubbens medlemsantal 2018-07-01: 56 (utgångspunkt för rekryteringstävlingen).
Klubbens reella medlemsantal 2019-02-25: 84

Projektgrupp

Bengt Friberg
Kjell Posse
Roland Karlsson (styrelserepresentant)

Projektet förutsätter, att övriga medlemmar positivt medverkar som medlemsvärvare inom egen vänkrets/eget föreningsliv. Även som mentorer till nybörjare samt som medhjälpare vid utbildning samt vid spridning av info (se punkter aktiviteter nedan).

Rapporter

Delrapport 1 2019-09-15 Rapport 1 till SBF
Delrapport 2 2020-01-15 Slutrapport till SBF
Delrapport 3 2020-09-15
Slutrapport 2020-12-31

Intern information

Projektgruppen redovisar regelbundet, 1 gång/månad, i klubbens
digitala infoblad, Kortinfo.

Förberedande inventering

(Samtliga medlemmar instrueras via Kortinfo samt i direktkontakt).

 • inventera intressenter inom varje medlems vänkrets
 • inventera medlemmarnas övriga föreningstillhörighet
 • inventera skolans lov- samt fria aktiviteter
 • inventera ev intressenter via SFI
 • inventera affischeringsplatser inom närområdet; kommuntavlor, affärer, klubbar, föreningar, sponsorer, lokalpress, -radio, nätet, etc.

Huvudaktivitet

En nybörjarutbildning/termin; totalt 4 st.

Stödaktiviteter

 • Två Öppet Hus; hösten 2019 samt hösten 2020
 • kontakta tidigare medlemmar, som av olika anledningar slutat
 • delta vid lämpliga lokala, publika evenemang, där vi sätter upp ett bord och uppvisnings-/förevisningsspelar som intresseväckare
 • ta fram ett infoblad att brett kunna användas/spridas under projektperiodens marknadsföring samt aktiviteter
 • ha informationsinslag vid föreningsträffar utifrån ovan angiven medlemsinventering
 • etablera/utbilda en grupp personliga mentorer att ta hand om och vägleda inkommande medlemmar
 • säkerställa det stöd Lena B behöver, för att ansvara
  för/genomföra 3 av 4 nybörjarutbildningar
 • rekrytera utbildningsansvarig för kursen våren 2020

Ekonomi

Projektkostnader hanteras direkt med klubbens kassör, som vid behov hanterar frågor i styrelsen.