Projektplan och rapporter: ABK Singelton Askersund

Rekrytering 30000 till 2020 - ABK Singelton Askersund - Projektledargruppen

PDFfil

1 Utgångspunkt

Projektgruppen/klubben har inledningsvis arbetat i enlighet med vad
som framgår av projektplan daterad 2019-02-25, med speciellt fokus på

• Förberedande inventering resp
• Stödaktiviteter

2 Konkreta insatser/resultat att hitta intressenter/nya medlemmar

a) Samtliga medlemmar har engagerats för att i vänkrets, föreningar o dyl hitta intressenter till höstens Öppet Hus och bridgeutbildning. Inbjudan
Projektgruppen har utifrån detta en lista på 31 intressenter, där även kontaktperson i klubben noterats som ”värvningsansvarig”.

b) En speciell inventering har gjorts vad gäller tidigare medlemmar; som slutat eller gjort uppehåll.
11 namn finns upptagna och dessa kommer att uppvaktas inför höstens aktiviteter.

c) Klubben medverkade med eget bridgetält på Lions Marknadsdag i Askersund den 24 april. Dåligt väder och storm begränsade utfallet, men 5 intressenter finns noterade på lista.

d) Exponering mot klubbar/organisationer
I juni och augusti kommer klubben exponera sig mot såväl golfklubb som PRO och SPF. Syftet är att locka ytterligare intressenter, men några konkreta namn kan i dagsläget självklart ej anges.

e) Exponering mot skolan
Klubben är lovad att få erbjuda högstadieeleverna bridgeaktiviteter under såväl höstlov som sport- och påsklov. Vad gäller höstlov, W44, skickar vi in programförslag W39 och programutskick
sker W42.

3 Höstens aktiviteter

a) Lördagen den 7 sept kl 10-14 anordnas Öppet Hus i bridgelokalen.
Syftet är dubbelt

• att informera om och locka deltagare till utbildning enligt b nedan.
• att identifiera intressenter med viss bridgebakgrund – och för
dem erbjuda en kortare ”damma-av-utbildning”.

b) Grundutbildning i bridge
Onsdagen den 11 september kl 18:30 startar höstens grundutbildning i bridge, omfattande 12 kurstillfällen.

4 Att inte ”tappa” noterade intressenter

Våra ”kontaktpersoner” är vitala att få intressenterna att komma till Öppet Hus, grundutbildning etc.
De ger intressenten vår centrala information och tar också emot deras
anmälan (se bif info-/anmälningsblankett).

5 Tillkommande marknadsföring

För att maxa tillströmningen av intressenter till våra aktiviteter sprids info om dem också via infotavlor, press m m (se projektplanens
”förberedande inventering”).

6 Övrigt

Årets grundutbildning i bridge som avslutades den 6 mars har samlat 10 nybörjare och ett antal ingår redan i klubbens reguljära spelverksamhet.

För Projektgruppen
Bengt F
Friberg.harge@gmail.com