Svenska Bridgeförbundets styrelse

Här finner ni styrelsen för Svenska Bridgeförbundet.

Mats Qviberg Hedersordförande

Styrelsen 2017 - 2019

Pontus Silow, Ordförande SBF/Ordförande ITK, >>e-post

Christer Grähs, Vice ordförande/Ordförande LK/Personalansvarig >>e-post

Per-Olof Eriksson, Ekonomiansvarig, >>e-post

Ann Ohlsson, Ekonomiansvarig, >>e-post

Carl Ragnarsson, Ordförande TK, >>e-post

Helena Axelsson, Ordförande MK, inkl utbildning >>e-post

Per Leandersson, Ordförande UK, >>e-post

Suppleanter

Lars Persson, Ordförande OrgK, >>e-post

Linus Dahlström, Ordförande juniorkommittén, >>e-post

Sakrevisor

Bo Appelqvist, >>e-post

Suppleant:
Börje Dahlberg, >>e-post

Valberedning

Dan Nilsson, >>e-post
Karl Persson, >>e-post
Lars Lundqvist, >>e-post

Styrelseprotokoll

Bilagor och handlingar till mötena inte är officiella handlingar.
171125
171007
171007 Riksstämmoprotokoll
171006
170901
170512
170308
160902
160520
160205
151204
151010
151010 Riksstämmoprotokoll
151009
150904
150508
150212
141128
140919

Äldre protokoll