Bridgeklubben som träffpunkt


Att göra bridgeklubben till en mötesplats för barn och ungdomar är ett mycket bra sätt att låta nya spelare lära känna både spelet, klubben och andra unga spelare. Det går dessutom att göra med ganska små resurser.

Metod

Bjud in unga personer till er lokal för att spela, prata, leka, fika eller bara hänga. Vissa kommer vilja lära sig spela bridge, andra nöjer sig kanske med att sitta bakom, titta på och testa att spela själva nästa gång. Upplägget handlar lika mycket om bridgespelande som att bara ha roligt, och förhoppningsvis bidrar det ena till det andra.

Instruktion

  1. Välj en dag och tid som kan passa så många som möjligt. Väljer ni fredagar eller helgdagar minskar konkurrensen från läxor och prov. Se till att anpassa era tider till bussförbindelser och liknande.

  2. Den viktigaste detaljen är med all säkerhet att hitta ”rätt” person(er) som håller i träffarna. Ofta kommer ni inte veta på förhand vilka som kommer och inte, och det gäller att vara lyhörd för vad de som är på plats just nu känner för att göra. Är ni många kan det vara bra att tydliggöra vid vilka bord ni spelar bridge ”på riktigt”, vilka bord som är tänkta för undervisning/övning och vilka som är tänkta för ”häng”.

  3. För att undvika att träffarna blir för konturlösa är det bra med någon form av återkommande program så att de som kommer vet vad de kan förvänta sig. Till exempel en lek, en fikapaus eller en övning.

  4. Var noga med att betona att man gärna får ta med en kompis. Se även till att de äldre spelarna inom klubben känner till era träffar, och sprider information om dem till andra.

Kommentarer och tips

Andreas Abragi, BK S:t Erik, Stockholm
”Våra juniorträffar på S:t Erik brukar samla 2-3 bord, allt från landslagsspelare till rena nybörjare. Vi träffas på fredagar kl. 16-19. Ibland stannar vissa kvar längre än så.

Vissa träffar har vi undervisning, ibland spelar vi bara, andra gånger sitter vi mest och pratar. Ibland avslutar vi med en problemgiv som alla får klura på hemma.

De nya är nästan alltid kompisar till någon som brukar komma dit. Vi ska bli bättre på att informera spelarna i klubben så att vi får fler att komma dit. Jag kommer bland annat skriva om träffarna i klubbens tidning Pass.

Om jag ska ge ett gott råd till andra klubbar som vill starta upp liknande träffar så är det att hitta något vid sidan bridgen som kan locka nya. Det kan handla om något så enkelt som… godis! Vissa av dem som nu kommer till våra träffar regelbundet skulle inte ha kommit dit från början om de inte visste att det fanns godis.”