SOS junior

SOS junior 2020-2021


SOS junior är en utvecklingssatsning på juniorverksamhet som Bridgeförbundet uppmanar alla klubbar och medlemmar att delta i. Ung eller gammal, erfaren eller oerfaren, lång eller kort spelar ingen roll!

Som projektnamnet antyder befinner sig förbundets juniorverkamhet i ett läge som vi inte kan vara nöjda med. Några par på absolut elitnivå har skördat stora framgångar för våra juniorlandslag de senaste åren, men återväxten bakom dem är oroande. Antalet juniorspelare har minskat under en lång följd av år. Junior-SM par ställdes in 2018 och samlade 2017 och 2019 med nöd och näppe de tolv par som krävs för att genomföra tävlingarna. Junior-SM lag har inte spelats sedan 2017. Det är på sin höjd en handfull klubbar i landet som bedriver ett strukturerat arbete gentemot juniorer. Majoriteten av våra klubbar saknar juniorspelare helt och hållet! Det är med andra ord hög tid att kavla uppärmarna och arbeta för en förbättring!

Projektet SOS junior har två övergripande målsättningar:
1. Att öka antalet juniorspelare i våra klubbar.
2. Att öka deltagandet i aktiviteter och tävlingar som riktar sig till juniorer.

Så här kan du/ni bidra till projektet:

1. Rekryteringsaktiviteter gentemot skolungdom
Vi bjuder in alla förbundets klubbar att delta i en rekryteringssatsning gentemot ungdomar. Inom ramen för projektet kommer vi ta fram metoder och material för arbete gentemot mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor samt andra sammanhang där vi kan nå unga. Vi kommer också arrangera träffar och utbildningar där ni kan dela idéer och erfarenheter för att förbättra er rekryteringsverksamhet gentemot unga målgrupper. Mer information och anmälan.

2. Bridge-ambassadör
Som Bridge-ambassadör är din uppgift att hitta tre vänner/släktingar/bekanta, lära dem spela minibridge (en förenklad form av vanlig bridge) och få dem att tycka det är roligt. Allt som krävs av dig som ambassadör är att du själv kan spela bridge.

När ni kommit igång kan ni - i den takt ni själva väljer - delta i en serie utmaningar som kommer göra ert spelande alltmer utmanande och komplext. Når ni den sista utmaningen - att spela en tävling på en bridgeklubb - får ni alla varsitt presentkort på 200 kr från Bridgeförlaget.

Det här ska ses som ett alternativ till våra traditionella bridgekurser, som vi vet har svårt att attrahera yngre spelare. Det finns dock ingen åldersgräns, vare sig uppåt eller nedåt, för vilka som får vara med.
Mer information och anmälan.

3. Aktiviteter för juniorer
Förbundet arrangerar varje år flera aktiviteter som riktar sig till juniorspelare. Hjälp oss sprida information om dem, och uppmuntra unga spelare i era klubbar att anmäla sig!

Frågor…?
Har ni frågor som rör förbundets arbete gentemot juniorer, kontakta Mats Engman, junior- och rekryteringskonsulent: 073-309 64 02 / men@svenskbridge.se