Ansök om konto på RealBridge


Ansök om konto på RealBridge
Innan klubb/distrikt fattar beslut finns möjlighet att prova spel på RB. Varje vecka sätter RB upp gratis provtillfällen - aktuella datum hittar ni via följande länk: Länk till datum för provspel

Om beslut fattas om att gå vidare fyller klubben/distriktet i en ansökan om konto via denna länk:
Länk till formulär för ansökan om RB-konto

Därefter kommer den registrerade kontaktpersonen att bli inbjuden (fler kan delta) till en kortare funktionärsutbildning. När den är genomförd tilldelas klubben/distriktet ett eget administratörskonto på RB.

Ett tips är att sedan själva arrangera provtillfällen för den egna verksamheten innan den första ”riktiga” tävlingen startas.

Prismodell RealBridge
• Upp till 20 brickor: ca 3,50 kr per spelare (0,30£)
• 24-32 brickor: ca 4,70 kr per spelare (0,40£)
• Upp till 64 brickor: ca 8,20 kr per spelare (0,70£)

Fakturering sker månadsvis i efterskott via Ruterkontot. Enbart arrangemang som har startats kommer att faktureras.

Läs gärna mer på RealBridges hemsida:
• Spelarmanual på svenska - Länk till spelarmanual
• Tävlingsledarmanual på engelska - Länk till tävlingsledarmanual