B8 - Budgivning utan giv

I en bridgeartikel kan det vara aktuellt att visa given, dela med sig av lite visdomsord, och sedan visa budgivningen. En fristående budgivning visas så här:

[giv=Auction "1S P 1NT P 2C P 2H P P P";
North "Björn Andersson";
South "Tomas Brenning";
East "Pontus Silow";
West "Carina Wademark"]

Väst
Nord
Öst
Syd
Carina Wademark
Björn Andersson
Pontus Silow
Tomas Brenning
1
Pass
1NT
Pass
2
Pass
2
Pass
Pass
Pass