B5 - Bricknummer, giv och zonförhållanden

Befintliga givar får automatiskt bricknummer, giv och zonförhållanden. För manuella givar kan du göra så här för att få ange bricknummer (vilket automatiskt ger zonförhållanden och vem som är giv):

[giv Kort "KT75.Q6.KT64.K54 QJ9432.J7.AQJ.Q9 8.A9842.9753.T86 A6.KT53.82.AJ732";Bricka "12"]

K1075
D6
K1064
K54
Dkn9432
kn7
EDkn
D9
8
E9842
9753
1086
E6
K1053
82
Ekn732
12
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen

Som du ser är Bricka separerad från resten av givinformationen med hjälp av ett semikolon. Det krävs för att det ska bli rätt.

Kort och Bricka är så kallade taggar. För att göra inmatningen mer lättläst kommer jag hädanefter att skriva varje tagg på en nya rad. Även om du använder syntaxen med nya rader måste du komma ihåg semikolon mellan taggarna. Semikolonet kan du skriva på valfri rad.

[giv Kort "KT75.Q6.KT64.K54 QJ9432.J7.AQJ.Q9 8.A9842.9753.T86 A6.KT53.82.AJ732"
;Bricka "12"]


Om du inte vill ange ett bricknummer men fortfarande vill ha giv och zon gör du så här:

[giv Kort "KT75.Q6.KT64.K54 QJ9432.J7.AQJ.Q9 8.A9842.9753.T86 A6.KT53.82.AJ732";
Giv "E";
Zon "All"]

K1075
D6
K1064
K54
Dkn9432
kn7
EDkn
D9
8
E9842
9753
1086
E6
K1053
82
Ekn732
Nord
Öst
Syd
Väst
Öst giv
Alla i zon

Alternativen för Giv är N/E/S/W. Alternativen för Zon är None/NS/EW/All.