B1 - Färgsymboler

Till att börja med går det att använda BBO-syntax med utropstecken för att skriva färgsymboler i löpande text. Både engelska och svenska bokstäver fungerar. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll.

Engelska
gemener
Svenska
gemener
Engelska
versaler
Svenska
versaler
Resultat
!s !s !S !S
!h !h !H !H
!d !r !D !R
!c !k !C !K

Du kan mata in färgsymbolerna i löpande text:

  • Mata in: Spela ut !s, vänd med !h, toppa !d, och saka !c.
  • Resultat: Spela ut , vänd med , toppa , och saka .

Du kan kombinera vanliga siffror med färgsymbolerna så att du kan ange budgivningar eller kontrakt:

  • Mata in: Budgivningen gick 1!c-2!h; 3N-4!s; 5!d-Pass
  • Resultat: Budgivningen gick 1-2; 3N-4; 5-Pass

Du kan också kombinera färgsymbolerna med valör för att indikera kort:

  • Mata in: !sD !hK !dA !ckn !sJ !hJ !dJ !cJ !s5
  • Resultat: D K A kn J J J J 5