B4 - Mata in giv direkt i texten (PBN-syntax), eller kopiera från Ruter

För de som är intresserade så används PBN-syntax för givarna, dvs den syntax som används när Ruter skickar resultat till Spader.

Exemplet från föregående sida är inte helt i enlighet med PBN-syntaxen. Formellt sett ska given påbörjas med vilken spelare som är giv på brickan (N/E/S/W) samt ett kolon. Därefter visas givarna medsols.

I följande exempel har ”E:” lagts först i given vilket gör att hela given roteras 90 grader medsols.

[giv Kort "E:KT75.Q6.KT64.K54 QJ9432.J7.AQJ.Q9 8.A9842.9753.T86 A6.KT53.82.AJ732"]

E6
K1053
82
Ekn732
K1075
D6
K1064
K54
Dkn9432
kn7
EDkn
D9
8
E9842
9753
1086
Nord
Öst
Syd
Väst


Notera att det går att kopiera PBN-givsträngen från Ruter redan i nuvarande version av Ruter:

  • Gå till Tävlingsutforskaren
  • Välj Arkiv > Öppna givsamling
  • Välj givfil
  • Dubbelklicka på en giv
  • Klicka på Visa PBN
  • Kopiera Deal-raden