B7 - Slutläge

Du behöver inte mata in alla kort. Du kan till och med mata in x och ? för att indikera okända kort Det är användbart för att beskriva till exempel ett slutläge. Gör så här:

[giv Kort "W:.QTx..A .J64.3. AT..KQ. J6.2.?."]

kn64
3
E10
KD
kn6
2
?
D10x
E
Nord
Öst
Syd
Väst


Det går att kombinera ett slutläge med samtliga tidigare inställningar som har beskrivits, såsom bricknummer, budgivning, namn och så vidare:

[giv Kort "W:.QT7..A .J64.3. AT..KQ. J6.2.9.";
Board "12";
Auction "1S P 1NT P 2C P 2H P P P";
North "Björn Andersson";
South "Tomas Brenning";
East "Pontus Silow";
West "Carina Wademark"]

kn64
3
E10
KD
kn6
2
9
D107
E
12
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Carina Wademark
Björn Andersson
Pontus Silow
Tomas Brenning
1
Pass
1NT
Pass
2
Pass
2
Pass
Pass
Pass