B2 - Vanlig giv från gamla Spader

Den enklaste varianten för att visa en giv är att referera till den ungefär som i gamla Spader. Följande syntax ger detta resultat:

[giv.arkiv=139371.12]

Sommarserien #21
BK S:t Erik, Sverige,
2013-07-15
D754
E862
K7432
7653
K93
K105
kn96
D10984
86
D73
ED5
EKkn2
Ekn102
kn94
108
12
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
N-S i zonen

Föregående exempel var alltså giv 12 från tävling 139371. Om du har använt Medlem > Lägg till giv kan du referera till en giv med det givnummer Spader skapar. Gör så här:

[giv=300]

EKDkn987
8732
95
5
D1095
EKkn65
Dkn7
6432
K6
1094
EK108
10
Ekn4
D8732
6432
Nord
Öst
Syd
Väst
4 450
Syd giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
1 1
Pass
1 2
Dbl 3
1 4
2
4 5
Dbl
4
Pass
Pass
Pass
1Flertydigt. bl a 11-14 sang
2Visade minst 4-korts spader
3Visade hjärter
4Visade sanghanden oftast med 3-stöd efter mellankommande dubbling
5Avsågs som splinter men förklarades som "naturligt"